Sökning: "spaced learning"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden spaced learning.

 1. 1. Spaced Learning -En alternativ inlärningsmetod

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Helena Henningsson; Malin Olofsson; [2020]
  Nyckelord :inlärning; korttidsminne; långtidsminne; Spaced learning; hjärnforskning;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Using deep reinforcement learning for personalizing review sessions on e-learning platforms with spaced repetition

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sugandh Sinha; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spaced repetition is a learning technique in which content to be learned or memorized is reviewed multiple times with gaps in between for efficient memorization and practice of skills. Two of the most common systems used for providing spaced repetition on e-learning platforms are Leitner and SuperMemo systems. LÄS MER

 3. 3. Hållbar kunskap? En studie om metoden spaced learning för ökad bildning av långtidsminnen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Johanna Husmark; [2017]
  Nyckelord :biologi; gymnasiet; kvantitativ studie; långtidsminne; spaced learning;

  Sammanfattning : Nya kunskaper om hur hjärnan fungerar när långtidsminnen bildas ligger till grund för undervisningsmetoden spaced learning. Metoden utvecklades i Storbritannien i samarbete mellan lärare, hjärnforskare och socionomer och går ut på att inlärning sker i tre korta, intensiva block separerade av två tydliga pauser om 10 minuter då eleverna får göra en distraherande aktivitet som att rita, arbeta med lera eller jonglera. LÄS MER

 4. 4. El aprendizaje distribuido como estrategia didáctica en la enseñanza del vocabulario de ELE : Un acercamiento a su uso en el salón escolar sueco

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Karlstads universitet/Institutionen för språk, litteratur och interkultur

  Författare :Thomas Gryzelius; [2016]
  Nyckelord :distributed learning; spaced memory effect; repetition; short term memory; long term memory; aprendizaje distribuido; aprendizaje masificado; memoria espaciada; repetición; memoria a corto plazo; memoria a largo plazo;

  Sammanfattning : Aprender nuevas palabras en un idioma extranjero, es decir, el léxico necesario que fundamenta la posibilidad del desarrollo de las destrezas comunicativas, constituye uno de los problemas más complejos en el proceso tanto de enseñanza como de aprendizaje del español como lengua extranjera. En relación con el aprendizaje del vocabulario identificamos un posible problema; el riesgo de que el número de palabras aprendidas se olvide aumenta después de la prueba o los ejercicios. LÄS MER

 5. 5. Spaced learning i naturkunskapsundervisning på gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Christina Hägglöf; [2016]
  Nyckelord :Minne; lärande; spaced learning;

  Sammanfattning : Man har sedan länge förstått att lärande gynnas repetition och pauser däremellan, menvarför detta har en positiv effekt på långtidsminnet har varit okänt. Försök på råttor harvisat att repetition är viktigt för att förstärka kommunikationen vid synapser som ärviktiga för minnesbildning och att pauser är nödvändiga för att de proteiner som stärkersynapsen ska hinna bildas och verka. LÄS MER