Sökning: "spanien miljö"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden spanien miljö.

 1. 1. Möjligheter för ökad solenergianvändning i Sverige

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för biologi och miljö (BOM)

  Författare :Mattias Karlsson; [2017]
  Nyckelord :Solenergi; solceller; solenergipotential;

  Sammanfattning : Klimatförändringarna är en viktig fråga vilket inte minst visade sig efter klimatmötet i Paris 2015. Den förnybara energiproduktionen behöver öka för att klara miljömålen. Den Svenska solenergiproduktionen ligger på en låg nivå jämfört med andra energislag. LÄS MER

 2. 2. Dagvattenhantering i ett föränderligt klimat : metod, teori och tillämpning

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Angelica Ivarsson; Felicia Wendel; [2017]
  Nyckelord :hållbar dagvattenhantering; urban miljö; blå-grön infrastruktur; klimatanpassning; urbanisering;

  Sammanfattning : Uppvärmningen av klimatet leder till växlande perioder av torka och översvämningar (Kjellström, 2013). En global ökning på 2 grader skulle i Sverige innebära en ökning på 1-2 grader under sommaren och 2-5 grader under vintern, vilket motsvarar det dubbla (WWF, 2017). Många städer i Sverige består till stora delar av hårdgjorda ytor. LÄS MER

 3. 3. Föräldrars syn på den fria lekens betydelse för lärande : En jämförande studie i en svensk respektive utlandssvensk förskola

  M1-uppsats, Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning; Högskolan i Jönköping/HLK, Medie- och kommunikationsforskning

  Författare :Maria Lilja; LaTorre Peñaloza Erika; [2011]
  Nyckelord :fri; lek; förskola; lär; barn;

  Sammanfattning : Syftet med vår studie är att undersöka och jämföra vilken syn föräldrar har på den fria lekens betydelse för barns lärande. Studien görs i en förskola i Sverige respektive en utlandssvensk förskola i Spanien och svaren jämförs sedan mellan de olika länderna. LÄS MER

 4. 4. Miljöanpassad offentlig upphandling : en komparativ flerfallstudie av regionala handlingsprogram för miljöupphandling i Spanien

  Magister-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Marcos Alonso; [2010]
  Nyckelord :GPP; offentlig upphandling; miljöupphandling; IT-produkter; miljökrav; hållbar utveckling;

  Sammanfattning : In Europe, the central governments are the ones to coordinate the international standards and strategies regarding GPP; Green Public Procurement. However in Spain a GPP program was introduced late and only applied to the Central Government Institutions, (AGEA) (BOE nr. 027, 2008). LÄS MER

 5. 5. Ny språksyn - Ny undervisning?

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :cecilia salas; maria naddi; [2008]
  Nyckelord :Moderna språk; kursplan; kommunikativ undervisning;

  Sammanfattning : SammanfattningSom blivande lärare i spanska har vi intresserat oss för hur man i undervisningen kan få in mer talad spanska ochökad elevaktivitet. Trots att den kommunikativa förmågan betonas i de moderna språkens kursplaner så har vi avegna erfarenheter observerat och häpnats över hur lite spanska det faktiskt talas i de svenska språkklassrummen. LÄS MER