Sökning: "spannmålshantering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet spannmålshantering.

 1. 1. Investeringskostnader i spannmålsanläggningar : jämförelse av olika nybyggnationer

  M1-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

  Författare :Kim Jakobsson; Erik Knutsson; [2019]
  Nyckelord :spannmålslagring; torkanläggning; investering; lagring; spannmålshantering;

  Sammanfattning : Ett stort steg inom lantbruksbranschen är att bygga för att lagra spannmålen själv, istället för att skicka iväg direkt vid skörd. Detta gör det möjligt att vänta med att sälja sina varor och där av få ett bättre pris, samtidigt som det underlättar själva skördearbetet (Kasten & Dhuyvetter 1999). LÄS MER

 2. 2. Skördeeffekter av biokolstillsats och kompletterande gödsling i två fältförsök

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Soil and Environment

  Författare :Elin Laxmar; [2017]
  Nyckelord :terra preta; biokol; pyrolys; skörd; kväve;

  Sammanfattning : Biokol är ett material med hög kolhalt som framställs genom en reaktion som kallas pyrolys. Pyrolys är en upphettning av biologiskt material under förhållandevis låga temperaturer och begränsad tillgång till syre. Biokolet som bildas innehåller en hög andel kol och har en stor specifik yta. LÄS MER

 3. 3. Profitability and competitiveness of grain handling at farm level

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Axel Lundberg; Ludvig Magnusson; [2015]
  Nyckelord :farm-based grain handling facilities; mathematical optimization; gross margin; linear programming; grain trader;

  Sammanfattning : The Swedish agricultural sector is currently experiencing substantial structural changes, where the number of agricultural enterprises continuously decreases and the average farm size increases. In order to maintain competitiveness, it is important to be aware and adapt to changes concerning the surroundings of the company (Johnson et al., 2011). LÄS MER

 4. 4. Effektivare hantering av foderspannmål : en fallstudie

  L3-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Henrik Thuresson; [2006]
  Nyckelord :säd; handel; ekonomi; alternativ;

  Sammanfattning : The purpose with this work was to investigate some alternatives for an effective handling with grain, to find the most economic alternative. It is not common that moisture content is below 14% when harvesting grain in Sweden. To store the grain safe it has to be preserved in some way. LÄS MER

 5. 5. Gårdsbaserade system för spannmålshantering i den framtida Lantmännenorganisationen

  L3-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Erik Wildt-Persson; [2006]
  Nyckelord :spannmålshantering; spannmålslagring; spannmålstorkning; gårdsbaserade;

  Sammanfattning : The Swedish cooperative Lantmännen Ekonomiska Förening has initiated a project labelled "Operation Blåljus" that includes an extensive program for closing down elevators. The number of elevators will be reduced from 92 to approximately 15 after harvest of 2007. The objective of Blåljus is to increase the price of grain with 10 öre/kg. LÄS MER