Sökning: "spannmålslast"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet spannmålslast.

  1. 1. Möjligheten att använda håldäck som väggbeklädnad inom lantbruket

    Kandidat-uppsats, SLU/Department of Biosystems and Technology (from 130101)

    Författare :Fredrik Dobak Andersson; [2021]
    Nyckelord :håldäck; väggelement; vindlast; spannmålslast;

    Sammanfattning : I takt med att byggnader och byggmaterial inom lantbruket blir allt dyrare så uppstår det en efterfrågan på lägre fasta kostnader såsom billigare byggnader. Betong är ett slitstarkt och bra material för lantbruksbyggnader. Nackdelen är att det är relativt dyrt att bygga med. LÄS MER