Sökning: "spansk historia"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden spansk historia.

 1. 1. Självständighet - Har Katalonien en folkrättslig möjlighet att bli självständigt från Spanien?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Anton Novak; [2017]
  Nyckelord :folkrätt en. public international law ; självständighet; montevideokonventionen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna kandidatuppsats behandlar möjligheten Katalonien har att bli självständigt. Självständighetsförklaring strax efter valet den första oktober 2017 fick många människor att höja på ögonbrynen. Den Spanska staten förklarade valet olagligt. Spansk polisen blev ditskickade och försökte bryta upp valet. LÄS MER

 2. 2. Kamp eller institution - En jämförelse mellan upprätthållandet av den sahrawiska nationalismen

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Oskar Niemi; Nora Berthelsen; [2012]
  Nyckelord :Västsahara; Sahrawier; Ockupation; Flyktingläger; Nationalism; Identitet; Etnicitet; Intifada.; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen är en komparativ fallstudie som belägger skillnader i hur den sahrawiska nationalismen upprätthålls i flyktinglägren och i Västsahara. De två sahrawiska grupperna delades upp i samband med den marockanska och mauretanska ockupationen av det som tidigare varit en spansk koloni då cirka halva befolkningen flydde till flyktingläger i Algeriet. LÄS MER

 3. 3. När ”oetiskt geschäft” är målet. Indirekta operativa drag i översättningen av en spansk populärvetenskaplig medicinsk text

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Månsson; [2010-09-15]
  Nyckelord :Översättning; Vermeers skoposteori; medicinsk text; textfunktioner; spanska;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar översättningen av det spanska företaget Crio-Cords infor-mationsbroschyr om privat lagring av stamceller från navelsträngsblod. Den privata lagerhållningen anses av många, däribland dr Anders Fasth1, vars expertis jag haft möjlighet att använda under arbetets gång, vara en oärlig historia eftersom man i dagsläget ”inte ser någon nytta med det insamlade blodet” (Fasth, personlig kom-munikation, 2010-04-08). LÄS MER

 4. 4. Två sidor av samma mynt - perspektiv på världskulturarvet Panama de Viejo

  L3-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkeologi och antikens historia

  Författare :Jeanette Gimmerstam; [2009]
  Nyckelord :History and Archaeology;

  Sammanfattning : År 2003 grävde tyska arkeologer ut en spansk bosättning i den gamla staden Panama de Viejo. Utgrävningen ägde rum i de fattigaste områdena i utkanten av den nya staden Panama City. En hotbild uppstod när arkeologerna gjorde en undersökning på en fotbollsplan. LÄS MER