Sökning: "spanska sjukan"

Visar resultat 1 - 5 av 21 uppsatser innehållade orden spanska sjukan.

 1. 1. ‘’Now, God himself is preaching’’: Perspectives on the Spanish flu from magazines affiliated with the Church of Sweden

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Love Karlsson; [2021]
  Nyckelord :Spanish flu; Spanska sjukan; Church of Sweden; Församlingsbladet; Svensk Kyrkotidning; Pandemic; Epidemic;

  Sammanfattning : This study explores how the Church of Sweden was impacted by the Spanish flu in 1918-1920 and how people affiliated with the church interpreted the pandemic theologically. The material analyzed is trade-magazines for people affiliated with the Church from the relevant years. LÄS MER

 2. 2. Myndigheters riskhantering under en kris : Likheter och skillnader i medicinalstyrelsens arbete under spanska sjukan och folkhälsomyndighetens arbete under covid-19

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle; Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anne Lindau; Petronella Jönsson; [2021]
  Nyckelord :medicinalstyrelsen; spanska sjukan; folkhälsomyndigheten; covid-19;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. När pandemierna når Sverige : spanska sjukan och corona- pandemiernas influens på media samt företagen

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Gustaf Wallin; [2021]
  Nyckelord :Dagstidningar; Hallandsposten; Sociala medier; Instagram; Pandemi; Corona; Spanskasjukan; 1918; 2020; Historiemedvetande; Marknadsföring; Reklam; Media;

  Sammanfattning : As a future teacher you need to make your students understand and realize that history is repeating itself. Frequently, as teachers this results in us providing examples such as how Napoleon and Hitler tried to invade Russia and how both ended up failing their sought-outquest. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors upplevelser av att vårda patienter med Covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad; Umeå universitet/Institutionen för omvårdnad

  Författare :Emin Chebaane; Cecilia Lundberg; [2021]
  Nyckelord :qualitative; pandemic; Covid-19; intensive care; experience; nurse; caring; Kvalitativ; pandemi; Covid-19; intensivvård; upplevelse; sjuksköterska; vårda;

  Sammanfattning : Bakgrund: I december 2019, upptäcktes ett nytt virus som senare fick gå undernamnet Covid-19. Viruset spred sig snabbt över hela världen och klassades som enpandemi. Viruset drabbar människor olika där en del enbart får mildaförkylningssymtom medan andra blir så sjuka att de kräver intensivvård. LÄS MER

 5. 5. Död och elände : Spanska sjukan och fattigdomen i Jämtlands län

  L2-uppsats, Uppsala universitet/Ekonomisk-historiska institutionen

  Författare :Filip Örn; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER