Sökning: "spanska språk historia"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden spanska språk historia.

 1. 1. När ord öppnar flera dörrar. Om översättningen av mångtydighet i Cristina Peri Rossis ”La tarde del dinosaurio”

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Översättarutbildningen

  Författare :Christoffer Stuveback; [2018]
  Nyckelord :Cristina Peri Rossi; La tarde del dinosaurio; kreativt språk; mångtydighet; polysemi; imitativ strategi; spanska noveller; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : Denna uppsats bygger på min översättning av Cristina Peri Rossis novell “La tarde del dinosaurio” ur novellsamlingen med samma namn. Syftet med uppsatsen är att belysa svårigheterna i att översätta de av författaren medvetet valda mångtydiga ord och fraser som har en viktig och framträdande roll i novellens egenartade stil och för den historia som berättas, samt att visa på vilka konsekvenserna blir när den semantiska mångtydigheten är inneboende i formen. LÄS MER

 2. 2. LA LITERATURA DE ALFREDO MOLANO: Una posibilidad de denuncia frente a la violencia en Colombia

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Andrea Villamil; [2016-09-09]
  Nyckelord :spanska; Literatura testimonial; Colombia; Alfredo Molano; Violencia; Estructura social; Análisis de contenido;

  Sammanfattning : La literatura testimonial de Alfredo Molano permite una aproximación a La Violencia en Colombia, puesal recorrer las páginas de Trochas y fusiles (2007), Siguiendo el corte (2000) y Los años del tropel (1989),se encuentra la viva voz de hombres y mujeres de carne y hueso, que fueron actores de este trágicoperiodo de la historia del país. A partir del desarrollo de un proceso de análisis de contenido de estas obrasde Molano, busco evidenciar cómo el carácter colectivizante, el carácter contestatario y la intencionalidadpolítica en los personajes de Molano, a través de sus testimonios, permiten denunciar las grietas ycontradicciones presentes en la estructura social y que son caldo de cultivo en el período conocido comoLa Violencia en Colombia. LÄS MER

 3. 3. När ”oetiskt geschäft” är målet. Indirekta operativa drag i översättningen av en spansk populärvetenskaplig medicinsk text

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Therese Månsson; [2010-09-15]
  Nyckelord :Översättning; Vermeers skoposteori; medicinsk text; textfunktioner; spanska;

  Sammanfattning : Denna uppsats behandlar översättningen av det spanska företaget Crio-Cords infor-mationsbroschyr om privat lagring av stamceller från navelsträngsblod. Den privata lagerhållningen anses av många, däribland dr Anders Fasth1, vars expertis jag haft möjlighet att använda under arbetets gång, vara en oärlig historia eftersom man i dagsläget ”inte ser någon nytta med det insamlade blodet” (Fasth, personlig kom-munikation, 2010-04-08). LÄS MER

 4. 4. Perspectivas de desenvolvimento do galego

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier

  Författare :Daniel Bruce; [2009]
  Nyckelord :Galician; linguistics; Iberian languages; Galicia; Galician-Portuguese; historical linguistics; language policy; Minority languages in Spain; Língua galega; galego; lingüística; línguas ibéricas; Galiza; galego-português; lingüística histórica; política lingüística; línguas minoritárias na Espanha; Galicien; linguistique; langues ibéro-romaines; Galice; galicien-portugais; linguistique historique; politique linguistique; langues minoritaires en Espagne; Galicisch; Sprachwissenschaft; Ibero-romanische Sprachen; Galicien; Galego-Portugiesisch; Sprachgeschichte; Sprachpolitik; Minderheitensprachen in Spanien; galiciska; lingvistik; ibero-romanska språk; Galicien; galicisk-portugiska; historisk lingvistik; språkpolicy; minoritetsspråk i Spanien;

  Sammanfattning : O presente trabalho trata da lngua galega. principalmente um estudo sobre a histria da lngua galega, desde o nascimento do galego at o tempo contemporneo. O estudo explica o surgimento do problema da falta de um consenso lingstico quanto ao galego. LÄS MER

 5. 5. La mujer habitada de Gioconda Belli desde la perspectiva de los estudios culturales - Un estudio ideológico de una novela ideológica

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Spanska

  Författare :Fredrik Olsson; [2006]
  Nyckelord :Gioconda; Belli; literatura hispanoamericana del siglo XX; ideología; estudios culturales; Spanish and Portuguese language and literature; Portugisiska och spanska språk och litteratur ; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : El objetivo de este estudio es analizar los elementos ideológicos en La mujer habitada (1988) de la escritora nicaragüense Gioconda Belli. Desde la perspectiva de los estudios culturales, investigo los principales aspectos políticos del texto. LÄS MER