Sökning: "spatiala databaser"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden spatiala databaser.

 1. 1. Database Performance for GIS : A Comparison of Database Schemas for Measurements with Spatial Attributes

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Gabriel Ingemarsson ; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Spatial databases are becoming more and more important. One type of spatial database is a database of measurements, which combine positions with alphanumerical attributes. While these databases are important, little research has been done on them. There is therefore need for research on how to store this type of data most effectively. LÄS MER

 2. 2. Stratified Polynesia : A GIS-based study of prehistoric settlements in Samoa and Rapa Nui

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för arkeologi och antik historia

  Författare :Olof Håkansson; [2017]
  Nyckelord :GIS; social structure; Samoa; Rapa Nui; Easter Island; settlement; hierarchy; archaeological method on spatial relations; stratification; chiefdom; the noble savage; spatial analysis; hare paenga; hare moa; ahu; moai; pipihoreko; manavai; GIS; social struktur; Samoa; Rapa Nui; Påskön; bosättning; hierarki; arkeologisk metod på spatiala relationer; stratifikation; hövdingadöme; den ädle vilden; spatial analys; hare paenga; hare moa; ahu; moai; pipihoreko; manavai;

  Sammanfattning : The overall objective of this study is, to understand how the prehistoric individual experienced her “being in the world”. This is done by examining the spatial relationships of prehistoric remains in order to understand hierarchies. LÄS MER

 3. 3. Methodology for creating and modifying distributed topologically structured geographical datasets

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap; Lunds universitet/Lantmäteri (CI)

  Författare :Lisette Danebjer; [2016]
  Nyckelord :topological database; topological data structure; topological relationships; spatial relationships; geographical information system; geographical data; Technology and Engineering; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Spatial relationships are a comprehensive and essential part of geographical information management and GIS. Topological relationships are a subgroup of the spatial relationships. They are defined by the fact that they do not break under topological transformations, meaning they remain when stretching, twisting or crumbling the underlying space. LÄS MER

 4. 4. Integrering av BIM och GIS med spatiala databaser : en prestandaanalys

  Master-uppsats, Lunds universitet/Lantmäteri (CI); Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Martin Fredriksson; [2014]
  Nyckelord :GIS; BIM; spatiala databaser; spatiala indexeringsmetoder; prestandaanalys; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Studien undersöker hur ritningar tillsammans med byggnadsinformationen som finns tillgänglig i BIM kan lagras i spatiala databaser för att upprätta inomhus-GIS över byggnaderna. Fokus ligger i att utreda databasernas roll i ett sådant GIS och avgöra vilka faktorer som har störst inverkan på systemets prestanda. LÄS MER

 5. 5. Matematikångest

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärarutbildningen (LUT)

  Författare :Margareta Fries; [2013]
  Nyckelord :Matematikångest; matematics anxiety; kvinnligt; manligt; gender differences; undersökningsmetoder; matematics anxiety scale;

  Sammanfattning : I nyligen publicerade (2008-2013) vetenskapligt granskade artiklar i ämnet matematikångest, har i första hand artiklar som behandlar gymnasiet och högskolan studerats. Sökningen av litteratur har skett i två databaser, Summons och ERIC, med hjälp av boolesk sökning och ämnesord. LÄS MER