Sökning: "speaking activities"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden speaking activities.

 1. 1. På tal om muntlighet : Lågstadielärares perspektiv på stödstrukturer för organiserade samtal i svenskundervisningen

  M1-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV); Linnéuniversitetet/Institutionen för svenska språket (SV)

  Författare :Fanny Ferm; Maria Grossmann; [2020]
  Nyckelord :Scaffolding; primary school; teaching of Swedish; speech; talk; speaking activities; Stödstrukturer; stöttning; lågstadiet; svenskundervisning; muntlighet; muntlig förmåga; organiserade samtal;

  Sammanfattning : Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka stödstrukturer lågstadielärare uppger att de bygger i klassrummet för att stötta organiserade samtal i svenskundervisningen. Studien tar sin utgångspunkt i den sociokulturella teorin där begreppet stödstruktur är centralt. LÄS MER

 2. 2. Effective Teaching Methods and Strategies in the EFL Classroom to Facilitate Students’ Vocabulary Development

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johan Espmarker; Emanuel Tedenby; [2020]
  Nyckelord :Word frequency; EFL; vocabulary acquisition; middle school; vocabulary teaching; vocabulary progression;

  Sammanfattning : This research examines how low-level vocabulary students, in particular, might better progress to higher levels of vocabulary in the EFL context. In addition, a variety of strategies and teaching methods are analysed. Vocabulary is the foundation of language learning and is an essential part of reading, writing and speaking. LÄS MER

 3. 3. Nej, jag vill inte! Det är så pinsamt att säga fel. : En kvalitativ observationsstudie om hur lärare gör för att motivera elever till att våga och vilja prata engelska på engelskalektionerna i årskurs 4–6

  M1-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Maria Sjödin; [2019]
  Nyckelord :Vilja att kommunicera; stöttning; motivation; engelska; lärares strategi; klassrum;

  Sammanfattning : In today's schools many pupils in grades 4-6 do not want to or dare to speak English in English lessons. For various reasons, they find it embarrassing not being able to answer in the target language, not knowing what to say or how to pronounce a word. LÄS MER

 4. 4. Extramural English and young learners’ confidence in speaking English : A mixed-method study on the effects of extramural English on young learners’ confidence

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

  Författare :Sandra Vollen; [2019]
  Nyckelord :Extramural English; young learners; language learning; confidence; foreign language acquisition;

  Sammanfattning : This study was carried out in two locations in the northernmost part of Sweden, in two different primary schools, one in a village in a rural area and one in a mid-sized city. A mix of methods was used, including interviews, questionnaires and logbooks. A total of 37 pupils in year 3 of the Swedish primary school system took part in the study. LÄS MER

 5. 5. Where do Swedish Senior High School students learn most of the English that they know? : Swedish Senior High School students’ beliefs about learning English outside the classroom versus inside the classroom

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Engelska

  Författare :Anna Steyn; [2019]
  Nyckelord :Extramural English; second language acquisition; gender and language learning; out-of-school learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate Swedish senior high school students’ Extramural English (EE) activities and their beliefs about learning English inside and outside of the classroom. EE is defined as English language activities that learners are engaged in outside the classroom, and includes activities such as listening to music, reading, writing, speaking, surfing the Internet, playing computer games, watching TV, YouTube and movies (Sundqvist, 2009, p. LÄS MER