Sökning: "special schooling for pupils with severe intellectual disabilities"

Hittade 1 uppsats innehållade orden special schooling for pupils with severe intellectual disabilities.

  1. 1. Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i träningsskolan : En kvalitativ fallstudie med utgångspunkt i metoden "Att skriva sig till läsning"

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö; Högskolan Kristianstad/Sektionen för lärande och miljö

    Författare :Malin Carström; Cathrine Johansson; [2015]
    Nyckelord :“Write to Read”; participation; compulsory special schooling; motivation; sociocultural perspective; special needs education and pedagogy; special needs teacher; special schooling for pupils with severe intellectual disabilities; development and learning; Att skriva sig till läsning ASL ; delaktighet; grundsärskola; motivation; sociokulturellt perspektiv; specialpedagogik; speciallärare; träningsskola; utveckling och lärande;

    Sammanfattning : Carström, M. & Johansson C. (2015). Att utmana elevers skriv- och läsförmåga i träningsskolan. LÄS MER