Sökning: "specialarbete gymnasiet"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden specialarbete gymnasiet.

 1. 1. "Kelit säger alla här." Dialekten som resurs i skolan

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Erika Larsson; [2015-07-07]
  Nyckelord :sociolingvistik; dialekt; västgötska; svenskundervisning;

  Sammanfattning : Interdisciplinärt specialarbete inom lärarutbildningen LSV410, 15hpÄmne: SvenskaTermin: vt 2015Handledare: Lars-Gunnar Andersson.... LÄS MER

 2. 2. Klassikerläsning i svenska som andraspråksundervisningen. Den klassiska litteraturens relevans i andraspråksundervisningen samt ordförrådets betydelse för läsförståelsen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Hanna Nordlander; [2014-08-14]
  Nyckelord :svenska som andraspråk; skönlitteratur; ordförråd;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, SSA136VT 2014Handledare: Ingegerd Enström.... LÄS MER

 3. 3. Hur uppfattar studenter övergången mellan gymnasiala och akademiska studier?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Anna Helg Granbom; [2013-03-12]
  Nyckelord :stadieövergång; breddad rekrytering; Språkverkstäder;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska som andraspråk, fördjupningskurs SSA133Vt 2012Handledare: Sören AnderssonTore Otterup.... LÄS MER

 4. 4. Pimpa din frukostmjölk En begriplighetsanalys av texten på mjölkpaketen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Timmy Burchard; [2012-10-11]
  Nyckelord :mjölk; begriplighet; mottagaranpassning; röst och kausalitet;

  Sammanfattning : Specialarbete, 15 hpSvenska för blivande lärare, specialisering 2 LSV410VT 2012Handledare: Andreas Nord.... LÄS MER

 5. 5. ”För att jag kan och vill” – hur elever använder beskrivningar i egenproducerade texter samt sambandet mellan elevernas texter och elevernas läsintresse

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Lill Persson; [2012-05-11]
  Nyckelord :tentativ; elever; beskrivning; läsintresse; ord;

  Sammanfattning : Specialarbete – svenska (Inriktning inom lärarutbildningen), Grundnivå, 15 högskolepoäng.... LÄS MER