Sökning: "specialexponeringar"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet specialexponeringar.

 1. 1. Exponering i butiken : Specialexponering av kläder och exponeringens påverkan på kunder

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Jasminka Sales; [2013]
  Nyckelord :exponering i butiken;

  Sammanfattning : SammanfattningAtt veta hur man kan påverka och attrahera kunderna med hjälp av exponeringar kan vara av stor betydelse för butikerna och butikscheferna. Med allt större konkurrens i alla branscher blir kampen om varje enskild kund allt mer påtaglig. LÄS MER

 2. 2. Exponering i butiken - Hur kan butiker i klädesbranschen använda ytor, designfaktorer och exponeringstekniker för att uppmärksamma kunderna på deras sortiment?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Lise Andersson; [2012]
  Nyckelord :exponering; klädbutik; ytor; designfaktorer; exponeringstekniker;

  Sammanfattning : För att stå ut på marknaden och från sina konkurrenter är det viktigt att veta hur det går att arbeta med att presentera och uppmärksamma kunden på sitt sortiment. Vid exponering av sina varor är det bra att tänka på hur butiken på ett effektivt sätt kan arbeta med sortimentet och ytorna i butiken, designfaktorer samt olika exponeringstekniker. LÄS MER

 3. 3. Specialexponering av sällanköpsvaror : Hur lönsamt är det egentligen?

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Helena Eriksson; [2010]
  Nyckelord :specialexponering;

  Sammanfattning : Denna uppsats kommer att undersöka betydelsen av en specialexponering i en sällanköpshandel. Alla butiker strävar efter att nå lönsamhet, men för att nå lönsamhet krävs att man har en säljande butik. Kraven på förnyelse i butikerna ökat och utgör numer även ett viktigt konkurrensmedel för butiken. LÄS MER

 4. 4. Butiksatmosfären och kundens uppfattning

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle; Högskolan i Skövde/Institutionen för teknik och samhälle

  Författare :Josefin Berggren; Malin Fröberg; [2008]
  Nyckelord :butikskommunikation;

  Sammanfattning : Konkurrensen om kunderna blir allt hårdare och numera konsumerar vi inte bara det som är nödvändigt utan även ur ett nöjesperspektiv, shopping har blivit en fritidsysselsättning och ett sätt att umgås för många. När det gäller nöjesshopping så blir själva upplevelsen och intrycken i butiken en avgörande faktor för om kunden väljer att handla i butiken, butikskommunikationen är där med ett viktigt konkurrensmedel vid kampen om kunderna. LÄS MER

 5. 5. Vem får ligga när man bäddar?: En studie om specialexponeringar och dess sidoeffekter med utgångspunkt i varumärkesstyrka

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Catharina Kinberg; Lisa Ross; [2007]
  Nyckelord :Salience; Substitution; In-store display; Impulse buying; Brand strength;

  Sammanfattning : Store managers and brand owners have realized the benefits of sales promoting activities in-store, which thus have become a common sight for consumers when grocery shopping. Using in-store displays, a brand’s sales can increase by more than 1000 percent. LÄS MER