Sökning: "specialist nurse"

Visar resultat 1 - 5 av 261 uppsatser innehållade orden specialist nurse.

 1. 1. Sjuksköterskors erfarenhet av att ta emot barn i hemsjukvården : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Emma Enlund; Kristine Joleby; [2022]
  Nyckelord :Children; home health care; nurse; transition; Barn; hemsjukvård; sjuksköterska; övergång;

  Sammanfattning : Bakgrund: Barn med kronisk eller långvarig sjukdom kan behöva hemsjukvård.Sjuksköterskor inom kommunal hemsjukvård vårdar främst äldre personer och kan sakna erfarenhet av att vårda barn. Syftet: Var att undersöka erfarenheten av övergången för barn från slutenvård till hemsjukvård hos sjuksköterskor verksamma i hemsjukvården. LÄS MER

 2. 2. Från expert till novis : Operationssjuksköterskans upplevelse av att bli utlånad till annan avdelning under covid -19 pandemin

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Louise Thiberg; [2022]
  Nyckelord :Covid-19; experience; IVA care; postoperative care; surgical nurse; Covid-19; IVA vård; operationssjuksköterska; postoperativ vård; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Våren 2020 kom covid-19 viruset och blev snabbt en världsomfattande pandemi. Sjukvården i landet ställdes inför stora utmaningar, sjukhusen fick ställa om och ställa in planerad vård. Behovet av intensivvårdsplatser ökade och personal fick förflyttas till verksamheter de aldrig tidigare arbetat inom. LÄS MER

 3. 3. Betydande attribut för att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor : En kvalitativ studie om Region Dalarna

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Institutionen för kultur och samhälle

  Författare :Emelie Björk; Sandra Johansson; [2022]
  Nyckelord :attractiveness; employer brand; employer branding; employer value proposition; healthcare; HRM; management; nurse; specialist nurse; attrahera; employer brand; employer branding; employer value proposition; hälso- och sjukvård; HRM; ledarskap; sjuksköterska; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Syftet med denna kandidatuppsats är att synliggöra vilka attribut som är betydande i Region Dalarnas arbete med att attrahera och behålla specialistsjuksköterskor inom verksamheterna. Den teoretiska referensramen utgör grundläggande för tidigare forskning inom områdena Employer Brand och Employer Value Proposition (EVP). LÄS MER

 4. 4. ”När du har mått bättre i livet, vad är det som har varit viktigt då?” : Hur sjuksköterskor stödjer personer i psykiatrisk slutenvård att identifiera och använda sina resurser

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för medicinska vetenskaper

  Författare :Helena Hallstensson; Elise Bakke Arntzen; [2022]
  Nyckelord :psykiatrisk vård; resurser; sjuksköterskors erfarenhet; slutenvård; återhämtning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Att få synas och uppmärksammas som en person och inte som en passiv mottagare av vård är viktigt för att bibehålla känslan av egenvärde. Personer som behöver psykiatrisk vård önskar att vården ska utgå ifrån deras egna erfarenheter, kompetens och intressen i stället för att lyfta deras brister, svagheter och problem. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelse av att stärka unga patienters autonomi : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Sandbeck; Theresia Hassel Hedihn; [2022]
  Nyckelord :Autonomy. District nurse. Vascular catheters. Work together. Young patients.; Arbeta tillsammans. Autonomi. Distriktssköterska. Kärlkateter. Unga patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag en brist på verksamma distriktssköterskor i Sverige samtidigt som befolkningen ökar. Ett resultat av detta är att mer ansvar läggs på de få distriktssköterskor som finns. LÄS MER