Sökning: "specialistsjuksköterska barn"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden specialistsjuksköterska barn.

 1. 1. SKOLSKÖTERSKORS ERFARENHETER AV PREVENTIVT ARBETE MOT PSYKISK OHÄLSA -EN INTERVJUSTUDIE

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Ingrid Avenäs; Sanna Lennebo; [2019]
  Nyckelord :barn; elevhälsa; grundskola; kvalitativ studie; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Psykisk ohälsa ökar bland barn och unga i skolålder. Skolsköterskor har identifierats som en profession med goda möjligheter att arbeta preventivt inom detta område. Emellertid finns en avsaknad av riktlinjer för hur preventionsarbetet mot psykisk ohälsa ska utföras av denna profession. LÄS MER

 2. 2. Avancerad klinisk specialistsjuksköterska : Perspektiv på kompetensutveckling hos specialistsjuksköterskor inom Barn- och ungdomspsykiatrisk vård

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Sara Green; [2019]
  Nyckelord :Avacnerad klinisk specialistsjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; barn- och ungdomspsykiatri;

  Sammanfattning : Sjukvården i Sverige är hårt belastad och det finns en utbredd brist på kompetent personal såsom specialistsjuksköterskor. Den svenska regeringen beställde därför en utredning, gällande en översyn av utbildningssystemet. Utredningen, SOU 2018:77, presenterades hösten 2018. LÄS MER

 3. 3. Specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna-Klara Reinelöv; Anna Sandvall; [2019]
  Nyckelord :children; experience; nurse specialists; patient safety; prehospital; barn; patientsäkerhet; prehospital; specialistsjuksköterska; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund Hälso- och sjukvårdspersonal inom prehospital sjukvård uttrycker att det skiljer sig mellan att vårda barn och vuxna. Detta baseras på de anatomiska skillnaderna mellan barn och vuxna, de känslomässiga utmaningarna som uppkommer samt på grund utav att barn är en patientgrupp som de ej har frekvent kontakt med. LÄS MER

 4. 4. När barn far illa : - BHV-sköterskors uppfattningar av stöd.

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Moa Hillström; [2019]
  Nyckelord :Abused; child health care; neglect; specialist nurse; underaged; Barnhälsovård; minderårig; misshandel; omsorgsbrist; specialistsjuksköterska;

  Sammanfattning : Bakgrund: Antalet barn som far illa ökar samtidigt befaras det finnas ett mörkertal av barn som far illa men som aldrig upptäcks eller uppmärksammas. Detta tros bero på att inte tillräckligt många upprättar orosanmälningar till Socialtjänsten. LÄS MER

 5. 5. Att främja en hälsosam vikt hos överviktiga barn : Barnhälsovårdsjuksköterskans förebyggande och hälsofrämjande insatser

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Marie Granlund; Cynthia Kjerr; [2019]
  Nyckelord :Child health care; health promotion; overweight children; qualitative method; specialized nurses; Barnhälsovård; hälsofrämjande arbete; kvalitativ metod; specialistsjuksköterska; överviktiga barn;

  Sammanfattning : Bakgrund: Inom barnhälsovården (BHV) arbetar specialistsjuksköterskor hälsofrämjande och förebyggande. Tidig uppmärksammad ohälsosam tillväxt kan åtgärdertidigtimplementeras för att förebygga följdsjukdomar som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. LÄS MER