Sökning: "specialistsjuksköterska"

Visar resultat 1 - 5 av 69 uppsatser innehållade ordet specialistsjuksköterska.

 1. 1. Att kommunicera utan ord : Specialistsjuksköterskors strategier för att omhänderta postoperativa patienter med annat språk än svenska eller engelska

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Sara Gullstén; Simon Lundberg; [2019]
  Nyckelord :Omvårdnad; Postoperativ avdelning; specialistsjuksköterska; strategier; språkbarriärer; kommunikation; Critical Incident Technique;

  Sammanfattning : Introduktion: En patient som genomgår en operation har många behov. De vaknar upp i en ny främmande miljö där sjuksköterskan ansvarar för att säkerställa patientens mående. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle med människor med olika bakgrund och språk. LÄS MER

 2. 2. Att inge trygghet till patienter i en högteknologisk miljö : Erfarenheter från specialistsjuksköterskor inom anestesi- och intensivvård

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Andreas Näsström; Joel Hellström; [2019]
  Nyckelord :Anesthesia; Experiences; Intensive care; Nurse specialist; Safety; Anestesi; Erfarenheter; Intensivvård; Specialistsjuksköterska; Trygghet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Den högteknologiska miljön har tidigare beskrivits som svår för patienter att förstå och att den kan te sig skrämmande. Den kan utgöra en barriär mellan specialistsjuksköterskan och patienten. Patienters relationer till specialistsjuksköterskor kan bidra till patienters trygghet. LÄS MER

 3. 3. Förekomst och förebyggande av hot och våld mot ambulanspersonalen i norra Sverige.

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Andreas Stenlund; Stefan Birko; [2019]
  Nyckelord :Ambulance nurse; prehospital; quantitative study; sexual offense; specialist nurse; threats; violence; ambulanssjuksköterska; hot; kvantitativ studie; prehospital; sexuellt ofredande; specialistsjuksköterska; våld;

  Sammanfattning : Hot och våld mot ambulanspersonal har visat sig vara ett växande problem och påverkar möjligheten att ge god omvårdnad till patienten. Förekomsten av hot och våld prehospitalt har inte studerats i Sverige i samma utsträckning som i andra länder. LÄS MER

 4. 4. Att göra skillnad. Sjuksköterskors upplevelser av att bedriva sjuksköterskeledd mottagning för patienter med levercirros: En kvalitativ studie.

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Annika Gustafsson; [2019]
  Nyckelord :Personcentrerad vård; Specialistsjuksköterska; Teamarbete;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Specialistsjuksköterskors upplevelser av patientsäkerhet vid prehospital vård av barn

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Omvårdnad; Luleå tekniska universitet/Omvårdnad

  Författare :Anna-Klara Reinelöv; Anna Sandvall; [2019]
  Nyckelord :Keywords: children; experience; nurse specialists; patient safety; prehospital.; barn; patientsäkerhet; prehospital; specialistsjuksköterska; upplevelse.;

  Sammanfattning : Bakgrund:Hälso- och sjukvårdspersonal inom prehospital sjukvård uttrycker att det skiljer sig mellan att vårda barn och vuxna. Detta baseras på de anatomiska skillnaderna mellan barn och vuxna, de känslomässiga utmaningarna som uppkommer samt på grund utav att barn är en patientgrupp som de ej har frekvent kontakt med. LÄS MER