Sökning: "specialistsjukvård"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade ordet specialistsjukvård.

 1. 1. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 2. 2. Att vårda svårt sjuka eller skadade prehospitalt på landsbygden : Sjuksköterskors upplevelser och erfarenheter

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013); Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper (from 2013)

  Författare :Malin Englund; Ulrika Karlqvist; [2020]
  Nyckelord :Out of hospital care; rural areas; nursing; experiences; critical illness; Ambulanssjukvård; glesbygd; omvårdnad; upplevelser; kritiska tillstånd;

  Sammanfattning : Introduktion: Den senaste tidens medicinska utveckling har medfört en centralisering av akutmottagningar och sjukhus med specialistsjukvård. Det betyder fler och längre ambulanstransporter som i sin tur ställer högre krav på den prehospitala personalen. LÄS MER

 3. 3. "Då anklagar man icke-ortopeder för att vara dåliga ortopeder" : En studie om digital informationsöverföring inom sjukvården

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Evelina Johansson; Kristina Pålsson; [2020]
  Nyckelord :information transfer; digital information chain; knowledge transfer; health care; referral process; communication; representation; secondary care; informationsöverföring; digital informationskedja; kunskapsöverföring; sjukvård; remissförfarande; kommunikation; representation; specialistsjukvård;

  Sammanfattning : Business processes that are maintained in, and through, digital information chains are a widespread phenomenon in society. In these chains, several actors are active both in the production and transfer of information, where each actor is dependent on another actor's effective transmission to be able to perform his job. LÄS MER

 4. 4. Vad händer med mina händer? : Prevalens av självrapporterade handeksem och urtikaria hos verksamma operationssjuksköterskor och kirurger i Region Östergötland

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper; Karlstads universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anna Göransson; Kristin Snihs; [2016]
  Nyckelord :Hand eczema; urticaria; operation room nurses; surgeons; prevalence; Handeksem; urtikaria; operationssjuksköterskor; kirurger; prevalens;

  Sammanfattning : Introduktion: Grundläggande för operationssjukvård är att kunna använda sina händer för att utföra god specialistsjukvård och omvårdnad av patienten. Att drabbas av eksem på händer, handleder, underarmar eller urtikaria till följd av kontaktallergi kan medföra att händernas funktion påverkas. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskors uppfattning om professionellt samarbete avseende vården av patienter med bensår

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande; Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsa och lärande

  Författare :Susanna Helander; Åsa Kjellsdotter; [2016]
  Nyckelord :District nurses perceptions; leg wounds; professional collaboration; Bensår; distriktssköterskors uppfattningar; professionellt samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Andelen äldre i befolkningen kommer att öka och som en konsekvens av detta ökar också antalet patienter med bensår. Inom vården av dessa patienter är specialistsjukvårdens roll att sätta in riktade behandlingar för en ökad sårläkning och minska lidandet för patienten. LÄS MER