Sökning: "specialized care"

Visar resultat 1 - 5 av 175 uppsatser innehållade orden specialized care.

 1. 1. Privata sjukvårdsförsäkringar i Sverige - Hjälpande eller stjälpande för den offentliga specialistvårdkön?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Agnes Kågström; Olivia Zackrisson; [2021-02-11]
  Nyckelord :Privat sjukvårdsförsäkring; supplementär försäkring; vårdkö; specialistsjukvård; physician induced demand; private health insurance; supplementary health insurance; access to care; specialized care;

  Sammanfattning : Private health insurance has rapidly increased during the 21st century and has become a target for political debate in recent years. Some argue that private health insurance can be a relief for the public health care system, while others claim that private insured patients buy themselves ahead in line and make the public waiting time longer. LÄS MER

 2. 2. Distriktssköterskors erfarenheter av att vårda barn i hemsjukvård

  Magister-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Lotta Meraz; Jenny Sandberg; [2021]
  Nyckelord :Collaboration; communication; family focused care; knowledge; Familjefokuserad omvårdnad; kommunikation; kunskap; samarbete;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hemsjukvård för barn är en ny och växande vårdform i Sverige. Möjligheten att få hjälp av hemsjukvården för sjuka barn ser olika ut beroende på var i landet familjen bor. LÄS MER

 3. 3. Att vårda det ovärderliga- en kvalitativ intervjustudie om intensivvårdssjuksköterskans upplevelser av att vårda barn som är potentiell organdonator

  Magister-uppsats,

  Författare :Maribelle Eskengren; Caroline Winberg; [2020-10-29]
  Nyckelord :Intensivvårdssjuksköterska; upplevelser; kvalitativ studie; barn; organdonation;

  Sammanfattning : Background: Organ donation has enabled the possibilities to save lives and improve the quality of life for critically ill people. At present, it is uncommon that children are potential organ donors, this means that children are dying every year waiting for transplantation and lack of organs. LÄS MER

 4. 4. Södra Sjukvårdsregionen som samverkansorgan för fysisk planering i fyra regioner : En soft space utan rådighet styrd av governance

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :Erik Hägerdal; [2020]
  Nyckelord :Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; government; governance; rescaling; central place theory; regional studies; interregional cooperation; health care; comprehensive planning; Södra sjukvårdsregionen SSR ; soft space; governance; government; rescaling; centralortsteori; regionala studier; interregionala samarbeten; hälsovård; översiktsplan;

  Sammanfattning : The recurring debate on regional administration and what responsibilities it should have has in a Swedish context been discussed in media and committees over the years. Little has been discussed around the possibilities of strengthening pre-existing interregional cooperation even though there is a scholarly thought of soft space as a definition to describe these types of cooperation and how they might evolve. LÄS MER

 5. 5. Uppfattningar hos svensk djurhälsopersonal kring kopplingar mellan bristande skötsel och sjukdom hos exotiska husdjur : med fokus på kanin, marsvin och burfågel

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Clinical Sciences

  Författare :Nina Fries; Minna Roos; [2020]
  Nyckelord :exotiska arter; diagnoser; djurvälfärd; djurhälsopersonal; husdjur; skötselbrister; sjukdomstillstånd;

  Sammanfattning : De husdjur som klassas som exotiska arter är en heterogen grupp men hålls i de flesta fall i bur vilket ställer stora krav på adekvat skötsel. Många av de exotiska arterna har särskilda behov av exempelvis foder, omgivningstemperatur och luftfuktighet, något som för många djurägare kan vara svårt att tillgodose. LÄS MER