Sökning: "speciallärare fallstudie"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden speciallärare fallstudie.

 1. 1. Specialpedagogiskt stöd på gymnasiet : En multipel fallstudie av stödinsatser på två fristående gymnasieskolor och tillhörande dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Dilemman; gymnasieskolan; inkluderande arbetssätt; specialpedagogiskt stöd;

  Sammanfattning : Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men för de elever som hoppar av gymnasiet eller går utgymnasiet utan fullständiga betyg begränsas möjligheterna i livet efter skolan avsevärt. Tidigare studiervisar att stöd i form av specialpedagoger och speciallärare i gymnasieskolan är lågt, jämfört med grundskolan. LÄS MER

 2. 2. Vem är jag och vem blir jag? : En fallstudie om övergången från förskolan till förskoleklassen och fritidshemmet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Margareta Högberg; [2021]
  Nyckelord :Special education; Preeschool class after-school care; interviews; identity forming; inclusion; interviews; transition; obstacles and opportunitiesr; Specialpedagogik; förskoleklass fritidshem; intervjuer; identitetsformering; inkludering; övergång; hinder och möjligheter ö;

  Sammanfattning : The aim of the study has been to highlight opportunities and obstacles for children to develop a positive identity after the transition from preschool to preschool class and school-age educare. Previous research shows that an individual's perceived identity changes when transitioning to new contexts, which often entails new roles and new positions. LÄS MER

 3. 3. Matematikspel : - ett sätt för vårdnadshavare att stötta sitt barn ur ett specialpedagogiskt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Åsa Larsson; [2021]
  Nyckelord :Intensivundervisning; läxor; matematik; spel; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Larsson, Åsa (2021). Matematikspel – ett sätt för vårdnadshavare att stötta sitt barn. Speciallärarexamen: Matematikutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. HUR LYCKAS EN SKOLA MED ETT (O)FÖRVÄNTAT BRA RESULTAT? En fallstudie om organisering och samverkan kring elever i behov av stöd i matematik på en mångkulturell F–9 skola

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Barbro Andersson; [2020-01-16]
  Nyckelord :framgångsfaktorer; elever i behov av stöd i matematik; samverkan; mångkulturell skola; relationell pedagogik; PeRL;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet med studien är att ur ett relationellt perspektiv synliggöra hur en mångkulturell skola organiserar matematikundervisningen och hur personalen samverkar kring elever i matematiksvårigheter. Studien bidrar med kunskap om hur en mångkulturell skola skapar möjligheter för elever i behov av stöd i matematik. LÄS MER

 5. 5. En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - Ett särskiljande inkluderingsperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Da Silva Broberg Jacqueline; [2019]
  Nyckelord :extra anpassningar; inkludering; organisationsförändringar; organisationsteori; särskild undervisningsgrupp;

  Sammanfattning : Sammanfattning/AbstractDa Silva Broberg, Jacqueline (2019). En fallstudie av en särskild undervisningsgrupp på gymnasiet - ett särskiljande inkluderingsperspektiv. Speciallärarprogrammet, språk, - skriv, och läsutveckling. Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER