Sökning: "speciallärare matematik språk svenska"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden speciallärare matematik språk svenska.

 1. 1. Utveckling av andraspråkselevers kommunikationsförmågor i matematik : Framgångsrika strategier enligt några speciallärare, specialpedagoger och lärare

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Åsa Dahlman; Jenny Grom Ericsson; [2021]
  Nyckelord :andraspråkselever; kommunikationsförmågor; matematik; specialpedagogik; undervisningsstrategier;

  Sammanfattning : Då kommunikationsförmågorna fått ett större utrymme i kursplanen i matematik i den svenska grundskolan, samtidigt som andelen andraspråkselever ökat, ansåg vi det viktigt och intressant att undersöka hur speciallärare och lärare undervisar för att stärka kommunikationsförmågorna för dessa elever. Syftet med studien var därför att få kunskap om och förståelse för vilka undervisningsstrategier som några speciallärare, specialpedagoger och lärare använder för att främja andraspråkselevers kommunikationsförmågor i matematik. LÄS MER

 2. 2. Speciallärare med inriktning mot matematik, behövs det? En kvalitativ studie som beskriver och analyserar behovet av speciallärare med inriktning mot matematik

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Peter Waiswa; [2019]
  Nyckelord :Speciallärare med inriktning matematik; yrkesroller utifrån examen; rektor; specialpedagogisk kompetens; särskild undervisningsgrupp.;

  Sammanfattning : Idag utbildas speciallärare med olika inriktningar, mot språk, mot särskolan och mot matematik. Det utbildas också specialpedagoger. Dessa examinas sedan för att inneha olika yrkesroller. LÄS MER

 3. 3. Lustfyllt lärande i matematik på lågstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Dragana Brekalo; [2016]
  Nyckelord :formativ bedömning; lustfyllt lärande; självförtroende; varierande undervisningsform;

  Sammanfattning : Brekalo, Dragana (2016), Lustfyllt lärande matematik på lågstadiet. Speciallärarprogrammet,Matematikutveckling, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Matematikens roll i förskoleklass

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Cecilia Elander; Christina Wisinger; [2016]
  Nyckelord :förskoleklass; matematikdidaktik; matematiksvårigheter; matematikutveckling; vardagsmatematik;

  Sammanfattning : Abstract /SammanfattningElander, Cecilia och Wisinger, Christina (2016), Matematikens roll i förskoleklass. The Role of Mathematics in Pre School. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Räkna med problem : En studie över lärares uppfattningar om elevers eventuella svårigheter i matematik på grund av textuppgifter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Anna Magnelöv; [2013]
  Nyckelord :Matematik; matematiklärare; enkät; intervju; läsförståelse;

  Sammanfattning : Uppsatsens syfte är att undersöka hur lärare uppfattar elevers svårigheter med textbaserade uppgifter i matematik. Mer specifikt undersöktes hur lärarna upptäcker dessa elever samt hur de arbetar med dem. LÄS MER