Sökning: "speciallärarens yrkesroll"

Visar resultat 1 - 5 av 32 uppsatser innehållade orden speciallärarens yrkesroll.

 1. 1. Speciallärares arbete med kartläggning i relation till SUM : - en studie om kommunikationens betydelse vid kartläggning i matematik.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för matematik (MA)

  Författare :Cecilia Lind Behrenfors; Camilla Ljungberg; [2022]
  Nyckelord :matematik; SUM; speciallärare; specialpedagogik; kartläggning; uppföljning; kommunikation; organisation;

  Sammanfattning : För oss som blivande speciallärare i matematik finns ett särskilt intresse av att utforska speciallärares arbete med kartläggning av elever i särskilda undervisningsbehov i matematik, SUM. Syftet med denna studie är därför att undersöka hur speciallärare arbetar med kartläggning i relation till elever i SUM och vilket utrymme   som kommunikationen ges i olika processer. LÄS MER

 2. 2. Speciallärarens yrkesroll på gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Johansson; Tina Åkegård; [2021]
  Nyckelord :examensordningen; gymnasieskolan; professionsteori; speciallärarens yrkesroll; syn på skolsvårigheter;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att öka kunskapen om vilka förväntningar rektorer och ämneslärare i svenska respektive matematik har på speciallärarens arbetsuppgifter och yrkesroll. Studien kan bidra till att fylla en kunskapslucka genom att den utfördes bland rektorer och ämneslärare verksamma på gymnasiet samt att studien särskilde förväntningar på speciallärare i inriktningarna språk-, skriv- och läsutveckling respektive matematikutveckling. LÄS MER

 3. 3. Speciallärare i samundervisning och samplanering En aktionsstudie om speciallärares möjligheter att arbeta förebyggande inom språk-, skriv- och läsundervisning

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Ulrica Carlén; Birgitta Westin Kornblad; [2020-01-16]
  Nyckelord :Speciallärares yrkesroll; samundervisning; coteaching; samplanering; co-planning; det professionella lärandet;

  Sammanfattning : Syfte: Speciallärarens arbetsuppgifter tenderar att i huvudsak vara reparativa och det förebyggande arbetet har fått ett allt för litet utrymme. Syftet med studien är att undersöka hur speciallärare genom samundervisning och samplanering kan bidra med sin kompetens och vara med och utveckla undervisning som främjar lärandet hos eleverna samt hur speciallärare kan stödja det professionella lärandet. LÄS MER

 4. 4. Vad ska jag göra som specialpedagog? : En materiell-diskursiv analys av specialpedagogers uppdrag och yrkesroll i ett skolområde

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Kristianstad/Fakulteten för lärarutbildning

  Författare :Helena Kullberg; [2020]
  Nyckelord :Material-discursive analysis; performative agent; principal´s role; special education teacher’s assignment and professional role; Materiell-diskursiv analys; performativ agens; rektors roll; specialpedagogens uppdrag och yrkesroll;

  Sammanfattning : Specialpedagogens uppdrag och yrkesroll har i många år uppmärksammats i forskningen, främst i förhållande till speciallärarens uppdrag och yrkesroll för att belysa likheter och skillnader. Denna studie har en ambition att bidra till att belysa vad som påverkar utformningen av en specialpedagogs uppdrag och yrkesroll. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogens utmaningar i en komplex yrkesvardag.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Linda Andrén; Katarina Sunder Lindberg; [2020]
  Nyckelord :communitys of practice; komplex yrkesroll; situated learning; specialpedagogens utmaningar;

  Sammanfattning : Resultatet av studien kan visa vad blivande specialpedagoger har att vänta av sin blivande yrkesroll. Vi hoppas att genom studien kan ge läsarna en djupare förståelse för yrkets komplexitet och de utmaningar specialpedagoger kommer att möta i en framtida yrkesroll. LÄS MER