Sökning: "specialpedagogens examensförordning"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden specialpedagogens examensförordning.

 1. 1. Vad förväntar de sig? En studie om 43 grundskollärares förväntningar på specialpedagogen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Steneros Einvall; [2014-08-25]
  Nyckelord :specialpedagog; arbetsuppgifter; kompetens; examensförordning;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad lärare förväntar sig att specialpedagogen ska arbeta med och hur dessa förväntningar ställer sig i relation till de kompetenser som specialpedagogen har enligt examensförordningen.Teori: Det är en statistisk studie som bygger på en enkät med fasta svarsalternativ och en öppen fråga. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogens utmanande och utvecklande uppdrag

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Victoria Bülow; [2014-05-06]
  Nyckelord :specialpedagog; skolutveckling; handledning; mandat; legitimitet;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte var att undersöka hur specialpedagoger och en tjänsteman beskriver att deras uppdrag organiseras på de undersökta skolorna med särskilt fokus på skolutveckling. Följande frågeställningar utgjorde ett stöd för att uppnå studiens syfte. LÄS MER

 3. 3. Specialpedagogens uppdrag i skolans verksamhet för elever i förskoleklass till årskurs sex

  C-uppsats, Göteborgs universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Maria Alveflo; Anna Juhlin; [2008]
  Nyckelord :Barn i behov av särskilt stöd; förskoleklass till;

  Sammanfattning : Sammanfattning:Vi har under vår utbildning mött en osäkerhet ute i verksamheterna vad det gäller specialpedagogensuppdrag. Vi har känt att gränsen mellan speciallärare och specialpedagoger har varit otydlig. LÄS MER