Sökning: "specialpedagogens funktion"

Visar resultat 1 - 5 av 55 uppsatser innehållade orden specialpedagogens funktion.

 1. 1. Elevhälsoarbete i grundskolor och specialpedagogens uppdrag och roll

  Magister-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jenny Åkerholm; Ingrid Carlsson; [2022]
  Nyckelord :Elevhälsoarbete; elevhälsoplan; elevhälsoteam; grundskola; multiprofessionella team; specialpedagog;

  Sammanfattning : Den här studien handlar om elevhälsoarbete i grundskolan och specialpedagogens uppdrag och roll. Studien belyser hur elevhälsoarbete struktureras och genomförs för att möta Skollagens krav om en samlad elevhälsa som arbetar förebyggande och hälsofrämjande. LÄS MER

 2. 2. Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Matilda Melbe; [2022]
  Nyckelord :Adhd; autism; flickor; hälsofrämjande arbete; specialpedagogik;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Melbe, Matilda (2022). Hälsofrämjande och förebyggande arbete för flickor med adhd och autism i gymnasiet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken : -fallstudie på en grundskola

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Therese Mahrberg; Rebecca Haraldson; [2022]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; dokumentation; elever i behov av särskilt stöd; organisation; pedagogisk utredning; samarbete.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Haraldson, Rebecca & Mahrberg, Therése (2022). Betydelse av pedagogiska utredningar i praktiken- en fallstudie på en grundskola. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Ordination: 150 milligram bildstöd : En studie om lärares erfarenheter och syn på handledning av specialpedagog

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Lisa Weeks; Simon Lindqvist; [2022]
  Nyckelord :Handledning; handleda; rådgivning; specialpedagog;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindqvist,Simon, Weeks,Lisa (2022). Ordination: 150milligram bildstöd. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Rektors förlängda arm : En kvalitativ studie om rektorers uppfattningar om specialpedagogens uppdrag

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktik; Linköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Erika Hörnlund; Cecilia Rydberg; [2022]
  Nyckelord :Specialpedagog; specialpedagogiskt uppdrag; fenomenografi; elevhälsa;

  Sammanfattning : Specialpedagogens roll inom skolan är inte tydligt framskriven i styrdokumenten, vilket kan ge yrket sämre förutsättningar att få mandat för det arbete som specialpedagogen är utbildad för. Syftet med den här uppsatsen är att undersöka och beskriva rektorers uppfattningar om vissa delar av specialpedagogens yrkesroll. LÄS MER