Sökning: "specialpedagogens historia"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden specialpedagogens historia.

 1. 1. Vad förväntar de sig? En studie om 43 grundskollärares förväntningar på specialpedagogen

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Karin Steneros Einvall; [2014-08-25]
  Nyckelord :specialpedagog; arbetsuppgifter; kompetens; examensförordning;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergripande syftet är att undersöka vad lärare förväntar sig att specialpedagogen ska arbeta med och hur dessa förväntningar ställer sig i relation till de kompetenser som specialpedagogen har enligt examensförordningen.Teori: Det är en statistisk studie som bygger på en enkät med fasta svarsalternativ och en öppen fråga. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogen som professionell samtalspartner. Förskollärares uppfattningar om samtalsmodeller och handledningens påverkan i det egna arbetet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Maria Axhamn; [2013-02-28]
  Nyckelord :pedagogisk handledning; specialpedagog; förskolan;

  Sammanfattning : Syfte: Syftet för studien var att undersöka förskollärares uppfattning om specialpedagogen som professionell samtalspartner i arbetet med att skapa en förskola för alla.Centrala frågeställningarVilka erfarenheter av specialpedagogen som professionell samtalspartner fanns hos informan-terna? Hur upplevdes handledningen?Vilka metoder upplevdes mest verksamma för den egna kunskapsutvecklingen och (för)skolutvecklingen när det gällde att skapa en förskola för alla?Teori: Studien var från början helt kvantitativ. LÄS MER