Sökning: "specialpedagogik 1 uppdrag 4"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden specialpedagogik 1 uppdrag 4.

 1. 1. ÅTERERÖVRA VÄRDEN- En aktionsforskningsstudie banar väg för skolans

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Susanne Killman; [2017-11-28]
  Nyckelord :Skolans uppdrag; fokusgrupper; demokratiuppdraget; kunskapsuppdraget; kompensatoriskt uppdrag; Freinet; subjektivitet; bildning; frirum;

  Sammanfattning : Syfte: Aktionsforskningsstudien syftar till att följa den process som påbörjas när lärarna underfokusgruppsintervjuer tolkar sitt uppdrag och skolans generella uppdrag. Studienförsöker synliggöra lärarnas implicita och explicita tankar kring skolans uppdrag(aktion 1). LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogik i förskollärarutbildningen. En komparativ studie av styrdokument

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Paula Weldeborn; [2010-09-30]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; förskollärarutbildning; lärarutbildning; diskursanalys; Fairclough;

  Sammanfattning : Syfte: Det övergipande målet med arbetet var att skapa kunskap om förskollärares specialpedagogiska kompetens. Studiens syfte var att granska det specialpedagogiska uppdraget i förskollärarutbildningens styrdokument genom en komparativ undersökning som jämförde dagens uppdrag med det för 20 år sedan. LÄS MER