Sökning: "specialpedagogik avancerad nivå"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade orden specialpedagogik avancerad nivå.

 1. 1. HUND I SKOLAN UR ETT ELEVHÄLSOPERSPEKTIV: En forskningsöversikt

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Pernilla Björndell; Maja Odobasic; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : AbstractUppsats/Examensarbete:15 hpProgram och/eller kurs:Specialpedagogiska programmet / SPP610Nivå:Avancerad nivåTermin/år:Ht/2018Handledare:Sofie GustafssonExaminator:Göran SöderlundRapport nr:HT18-2910-286-SPP610Nyckelord:anknytningsteori, human-animal interaction, motivation, elevhälsa, oxytocin, hund, animal assisted activity, animal assisted intervention, specialpedagogik, särskilt stödSyfte:Det övergripande syftet med vårt arbete var att skapa en forskningsöversikt över aktuell och internationellt publicerad forskning kring hund i skolan. Förhoppningen var att få svar på om det i aktuell forskning fanns tillräckligt med belägg som stödjer ett arbetssätt där hund involveras i skolan. LÄS MER

 2. 2. Vem ser ett bortvalt barn?En intervjustudie med några specialpedagoger och förskollärare

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Linda Grönberg; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsats/Examensarbete: 15 hpKurs: SPP 610 Nivå: Avancerad nivåTermin/år: VT 2016 Handledare: Eva Gannerud Examinator: Ernst ThoutenhoofdKod: VT16-2910-081-SPP610Nyckelord: Förskola, bortvald, lek, lärande, normer, specialpedagogik, frilek AbstractSyfte:Syfte med studien är att undersöka hur några förskollärare och specialpedagoger ser på barn som blir bortvalda i den gemensamma lek.Metod:Studiens resultat bygger på sex kvalitativa semistrukturerade intervjuer med förskollärare ochSpecialpedagoger verksamma inom förskolan. LÄS MER

 3. 3. Speciallärare och förstelärare - yrkesroll, uppdrag, vetenskap och framgångsrik undervisning Special Needs Education Teachers and Lead Teachers - Profession, assignment, science and successful teaching

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Pernilla Tonning; [2015]
  Nyckelord :Speciallärare; Förstelärare; Framgångsrik undervisning; Forskning och beprövad erfarenhet; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Pernilla Tonning (2015). Speciallärare och förstelärare – yrkesroll, uppdrag, vetenskap och framgångsrik undervisning (Special Needs Education Teachers and Lead Teachers – profession, assignment, science and successful teaching). LÄS MER

 4. 4. "Paddor i praktiken" Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPads - från teori till praktik

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Christine Reuterskiöld; [2014]
  Nyckelord :skolutveckling; digitala lärverktyg; iPad; strategier; inkludering; tillgänglighet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Reuterskiöld, Christine (2013). ”Paddor i praktiken”, Skolutveckling i digitala lärverktyg/iPad – från teori till praktik. (”Toads in practice” School development in digital tools/iPads – from theory to practice), specialpedagogik avancerad nivå, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle. LÄS MER

 5. 5. Individuella utmaningar och avancerad undervisning : En studie om hur lärare arbetar med högpresterande och särbegåvade elever i ämnet engelska i gymnasieskolan

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV); Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

  Författare :Amila Muslija; Adam Lind; [2014]
  Nyckelord :högpresterande elever; särbegåvade elever; arbetssätt; gymnasieskola; engelska; avancerad undervisning; närmaste utvecklingszon; specialpedagogik; ramfaktorteori;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur lärare i engelska i gymnasieskolan arbetar med högpresterande och särbegåvade elever, samt vilka faktorer det är som möjliggör och försvårar lärarnas arbete med dessa elever. I studien har fem kvalitativa intervjuer gjorts med verksamma lärare på två olika gymnasieskolor. LÄS MER