Sökning: "specialpedagogik och funktionshinder"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade orden specialpedagogik och funktionshinder.

 1. 1. Vilka redskap har du? : En enkätundersökning om musiklärares förutsättningar och praktik av anpassningar och stöd för elever med NPF

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Ida Fridlund; [2019]
  Nyckelord :NPF neuropsykiatriska funktionshinder ; musikundervisning; ADHD; autism; specialpedagogik; musiklärare; särskilda behov; grundskolor;

  Sammanfattning : Utifrån att själv jobbat som musiklärare och därigenom fått se de utmaningar en musikundervisningssituation kan innebära för elever med Neuropsykiatriska funktionshinder (härefter förkortat NPF, och innefattande till exempel ADHD och autism) väcktes mitt intresse att undersöka detta. Min ambition har varit att a) undersöka musiklärares förutsättningar för att undervisa elever med NPF, b) undersöka vad musiklärare använder för stöd och anpassningar i relation till elever med NPF. LÄS MER

 2. 2. To extinguish fires. A comparative study of three different collaboration models in the work of behavior problems

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Sofie Ingelström; [2017]
  Nyckelord :“Collaborative problem solving”; Diskursanalys; Giraffspråket; Grundskolan; Lågaffektivt bemötande; Neuropsykiatriska funktionshinder; Problemskapande beteende; Samverkansmodeller; Specialpedagogik;

  Sammanfattning : Syftet med undersökningen i denna specialpedagogiska uppsats, är att finna variationer och mönster i tre vanligt förekommande samverkansmodeller, som är påtalade i litteratur och i olika pedagogiska sammanhang. Begreppet samverkansmodell är ett eget utformat begrepp som för mig i denna studie innebär att de studerade modellerna kan bidra med komponenter som; samarbete, empati, kommunikation och pedagogiska verktyg till att arbeta med problemskapande beteende. LÄS MER

 3. 3. Aspergers syndrom- svårigheter och förmågor : En studie om diskurserna som verkar kring elever diagnosticerade med Aspergers syndrom ur ett kritiskt diskursanalytiskt perspektiv Moa Högberg

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap

  Författare :Moa Högberg; [2017]
  Nyckelord :Aspergers syndrom; funktionshinder; Socialkonstruktivistisk; särskilda behov;

  Sammanfattning : Ett inom forskningen, såväl som inom media och bland allmänheten, omtvistat ämne är det om neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Aspergers syndrom är per definition en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. LÄS MER

 4. 4. iPad och appar för lärande En kvalitativ studie om åtta speciallärares och specialpedagogers erfarenheter och åsikter om iPad och appar i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jeanette Carlsson; Ulrica Thorslund; [2016-05-19]
  Nyckelord :iPad; appar; digitala verktyg; läs- och skrivsvårigheter;

  Sammanfattning : Syfte: Ett syfte med studien är att undersöka speciallärares och specialpedagogers erfarenheter och åsikter om användning av iPad och appar i undervisningen av elever med läs- och skrivsvårigheter. Ett annat syfte är att undersöka om pedagogerna anser att denna undervisning leder till någon utveckling för eleverna samt om den ökar elevernas motivation och stärker deras självförtroende. LÄS MER

 5. 5. ”Love all serve all” : En kvalitativ studie av intellektuellt funktionshindrade elevers möjligheter att lära och delta i en skola för alla

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Nathalie Fyhr; Johnny Behrnetz; [2016]
  Nyckelord :Intellektuella funktionshinder; en skola för alla; lärande; delaktighet; integration; inkludering; kategorisering; styrdokument; styrning; styrkedjor; särskilda anpassningar; möjligheter; hinder; specialpedagogik; kvalitativ metod; disciplin; sociokulturellt perspektiv; kategorisk perspektiv;

  Sammanfattning : Intellektuellt funktionshindrade elever har en lagstadgad rätt att växa upp utan diskriminering, att bli delaktiggjorda i sitt lärande och att bli omfattade. Men har skolan förutsättningar att lyckas med uppdraget?Studien undersökte hinder och möjligheter för intellektuellt funktionshindrade elevers lärande och delaktighet i den svenska grundskolan på såväl individ- som systemnivå. LÄS MER