Sökning: "specialpedagogisk undervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 122 uppsatser innehållade orden specialpedagogisk undervisning.

 1. 1. Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Susanna Carreira Jönsson; Sofia Karlsson; [2023]
  Nyckelord :Förskola; lärmiljö; språklig sårbarhet; specialpedagog; tillgänglig;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Carreira Jönsson, Susanna och Karlsson, Sofia (2023). Förskolans möjligheter vid språklig sårbarhet. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Det praktiska arbetet med visuellt stöd i grundskolans undervisning : En specialpedagogisk analys av lärarnas beskrivningar

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik och lärande (PEL)

  Författare :Tove Rosenqvist; Frida Porles; [2022]
  Nyckelord :Delaktighet; elever; framgångar; hinder; interaktion; likvärdighet; lärare; symboler; tillgänglighet; undervisning; visualisering;

  Sammanfattning : Tack alla lärare! Syftet med föreliggande studie var att uppnå en ny kunskap genom lärarnas beskrivningar, relaterade till det praktiska arbetet med visuellt stöd i grundskolans undervisning. Studiens resultat analyserades utifrån Symbolisk interaktionsteori, samt Bubers teori om det mellanmänskliga i ett relationellt perspektiv. LÄS MER

 3. 3. Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Camilla Söderström; Emelie Söder; [2022]
  Nyckelord :Extra anpassningar; kompetens; möjligheter och hinder; ramfaktorer; self-efficacy;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Söder, Emelie och Söderström, Camilla (2022) Förutsättningar i arbetet med extra anpassningar. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. "Det handlar om begreppen" : -lärares arbete med läsförståelse i de naturorienterande ämnena på mellanstadiet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå,

  Författare :Johanna Pålsson; Linn Marita Johansen; [2022]
  Nyckelord :läsförståelsestrategier; mellanstadiet; naturorienterande ämnen; speciallärare; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Nedanstående kvalitativa studie handlar om hur lärare på mellanstadiet uppfattar sitt arbete med text och läsning i de naturorienterande ämnena med fokus på elever i behov av anpassningar och särskilt stöd. Syftet med arbetet är att bidra med kunskap om några mellanstadielärares uppfattningar om språkutvecklande undervisning med fokus på text i de naturorienterande ämnena och hur lärarna anpassar textarbete utifrån elevers behov av anpassningar och särskilt stöd i NO- undervisningen. LÄS MER

 5. 5. Medvetenhet om ord : En studie om undervisning av ord och begrepp för elever med språkstörning

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :annika Wiberg Storkamp; [2022]
  Nyckelord :Explicit undervisning; ordinlärning; språklig tillgänglighet; språklig sårbarhet; språkstörning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Wiberg Storkamp, Annika (2022). Medvetenhet om ord- En studie om undervisning av ord och begrepp för elever med språkstörning. Speciallärarprogrammet inriktning grav språkstörning, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER