Sökning: "specialpedagogiska teorier"

Visar resultat 1 - 5 av 92 uppsatser innehållade orden specialpedagogiska teorier.

 1. 1. Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Susanna Millbäck; [2019]
  Nyckelord :Inkludering; reflekterande samtal; relationskompetens; tillgänglig lärmiljö; UDL; KASAM.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Millbäck, Susanna (2019). Låt oss tala om de ”svåra” eleverna – en studie om möjligheter att göra skolan tillgänglig för alla elever ur ett lärarperspektiv. (Let’s talk about the ”challenging” pupils – a study about abilities to make school available to all pupils from a teacher perspective). LÄS MER

 2. 2. Att bygga broar mellan olika professioner - en studie om samverkan kring arbete med barn i språklig sårbarhet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Beata Tarczynska; [2019]
  Nyckelord :dialogism; lärmiljö; kommunikation; organisation; samarbete; relationer; språklig sårbarhet;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Beata Tarczynska (2018). Att bygga broar mellan olika professioner- en studie om samverkan kring arbete med barn i språklig sårbarhet. Specialpedagogiska programmet, Lärande och Samhälle, Skolutveckling och Ledarskap, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Undervisare, utredare och utvecklare? Rektorers och lärares synsätt på speciallärarens verksamhet mot språk-, skriv- och läsutveckling

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Hed; Camilla Fors; [2019]
  Nyckelord :dilemmaperspektiv; grundskolan; skolutveckling; speciallärarens arbetsuppgifter; språk-; skriv- och läsutveckling;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Fors, Camilla och Hed, Åsa, (2019). Undervisare, utredare och utvecklare? Rektorers och lärares synsätt på speciallärarens verksamhet mot språk-, skriv- och läsutveckling. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. De särskilt begåvade eleverna -ser vi dem?

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Berglund; Maria Gullberg; [2019]
  Nyckelord :Identifiering; högpresterande; samarbete; sammanhang; särskilt begåvning;

  Sammanfattning : Förväntat kunskapsbidrag Med denna studie hoppas vi bidra till att personal på skolor kan öka sin kompetens om särskilt begåvade elever. Studien problematiserar huruvida det är bra att identifiera särskilt begåvade elever eller inte. LÄS MER

 5. 5. Specialpedagogisk handledning och vad den leder till

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Joanna Ekström Larsson; [2019]
  Nyckelord :Förskola; Förändring; Handledning; Kompetensutveckling; Pedagoger;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Ekström Larsson, Joanna (2019). Specialpedagogisk handledning och vad den leder till. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER