Avancerad sökning

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser som matchar ovanstående sökkriterier.

 1. 1. ETT SPECIALPEDAGOGISKT PERSPEKTIV PÅ HÄLSOFRÄMJANDE OCH FÖREBYGGANDE ARBETEEn intervjustudie

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Carina Norman; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att undersöka hur elevhälsoteamet med fokus på specialpedagogen och specialläraren arbetade hälsofrämjande och förebyggande för att alla elever skulle nå de övergripande målen och kunskapskraven i Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Lgr11) och i Läroplanen för gymnasieskolan 2011, examensmål och gymnasie-gemensamma ämnen (Gy11). Frågeställningarna var hur elevhälsoteamet beskrev samarbetet med lärarna kring hälsofrämjande och förebyggande arbete i elevgrupperna, samt elevhälsoteamets hälsofrämjande och förebyggande arbete. LÄS MER

 2. 2. Speciallärarens yrkesroll och specialpedagogiskt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Jeanette Forselius; Christina Andersson; [2019]
  Nyckelord :Förhållningssätt; inkludering; samarbete; speciallärarens yrkesroll; specialpedagogiska stödinsatser.;

  Sammanfattning : Inledningsvis ställde vi oss frågan om hur synen på speciallärarens yrkesroll ser ut idag eftersom man på politisk nivå önskat förändringar kring den specialpedagogiska rollen. Man brukar säga att förändring tar tid och vi ville undersöka var vi befinner oss nu. LÄS MER

 3. 3. Närvarofrämjande arbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv- en fallstudie i grundskolans tidigare år

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jenny Lindvall; [2019]
  Nyckelord :Känsla av sammanhang; närvarofrämjande arbete; relationer; problematisk skolfrånvaro; elevhälsa.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Lindvall, Jenny (2019). Närvarofrämjande arbete ur ett specialpedagogiskt perspektiv- en fallstudie i grundskolans tidigare år. Specialpedagogprogrammet, institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Pedagogisk handledning ett kompetensutvecklande verktyg? En studie om specialpedagogens roll i pedagogisk handledning.

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Jimena Cármenes; Louise Hillmann; [2019]
  Nyckelord :handledning; skolledare; specialpedagogik; systemteori;

  Sammanfattning : Då vi påbörjade utbildningen till specialpedagoger förväntade vi oss att få kunskap om och redskap för att bedriva specialpedagogiskt arbete i olika verksamheter. I vår tredje kurs introducerades samtal och handledningens roll som verktyg för professionsutveckling, vilket vi såg som en viktig och intressant del för oss att fördjupa oss mer i. LÄS MER

 5. 5. "Du kan inte bygga en stabil mur om du inte har alla stenar." : Språkstörning ur ett specialpedagogiskt perspektiv.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Annika Hagborg Olsson; Jaana Norman; [2019]
  Nyckelord :Logoped; speciallärare; specialpedagog; specialpedagogiska perspektiv; special- talpedagog; språkstörning;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att få en förståelse av bilden av funktionsnedsättningen språkstörning som den beskrivs av speciallärare, specialpedagoger, special-/talpedagoger och logopeder. Det finns ett behov av att utforska området då tidigare forskning gällande dessa yrkeskategoriers syn på språkstörning tycks vara begränsad. LÄS MER