Sökning: "specialpedagogiskt arbete i skolan"

Visar resultat 21 - 25 av 66 uppsatser innehållade orden specialpedagogiskt arbete i skolan.

 1. 21. Med öppna dörrar och gemensamma mål- Externa specialpedagogers och grundlärares reflektioner kring samverkan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa de Fine Licht Lindblom; [2016]
  Nyckelord :grupper; insatser; kommunikation; resursteam; samverkan;

  Sammanfattning : de Fine Licht Lindblom, Åsa (2016). Med öppna dörrar och gemensamma mål – Externa specialpedagogers och grundlärares reflektioner kring samverkan (With the Doors open and Common Goals – External Special Educators and Teachers Reflections on Collaboration). LÄS MER

 2. 22. Inkludering ur ett huvudmannaperspektiv

  Magister-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Andersson; Cecilia Malmsjö; [2016]
  Nyckelord :exkludering; huvudmannaperspektiv; inkludering; lärmiljö; särskilt stöd;

  Sammanfattning : Sammanfattning Andersson, Carina och Malmsjö, Cecilia (2016), Inkludering ur ett huvudmannaperspektiv. Specialpedagogprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö högskola, 90 hp. LÄS MER

 3. 23. Lärarens yrkesroll – ur ett specialpedagogiskt perspektiv med förskollärares förhållningssätt

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Tempte; Susanne Strid; [2016]
  Nyckelord :Elever i behov av särskilt stöd; Förskollärare; Grundskollärarens yrkesroll; Organisationsteori; Relationellt perspektiv; Specialpedagog;

  Sammanfattning : Strid, Susanne & Tempte, Maria (2016). Lärarens yrkesroll - ur ett specialpedagogiskt perspektiv med förskollärares förhållningssätt. Specialpedagogik, Skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Högskola. LÄS MER

 4. 24. Rektors förväntningar på specialpedagogens arbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED); Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik (PED)

  Författare :Anna Lantz Nilsson; Eva Vesterlund Alm; [2016]
  Nyckelord :specialpedagog; samverkan; ledarskap; skolutveckling; inkludering; specialpedagogiskt förhållningssätt; jurisdiktion; KASAM;

  Sammanfattning : Specialpedagogens uppdrag är mångfacetterat. Utbildningen ger specialpedagogen kunskaper, förmågor och färdigheter inom det specialpedagogiska området. Vår erfarenhet är att det praktiska specialpedagogiska uppdraget är otydligt utifrån vem som ska utföra detta och vad det ska innehålla. LÄS MER

 5. 25. Att undervisa integrerade elever Fyra lärares tankar om stöd för att undervisa grundsärskolans elever i grundskoleklass

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Matilda Marklund; [2015-11-10]
  Nyckelord :grundsärskola; integrering; stöd; kommunikativt relationsteoretiskt perspektiv;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka vilket stöd några grundskollärare får och efterfrågar i sitt arbete med att undervisa integrerade elever, som är mottagna i grundsärskolan men får sin undervisning i grundskoleklass.Studiens resultat presenteras utifrån ett kommunikativt relationsteoretiskt perspektiv som utvecklats och beskrivits av Ahlberg (2001). LÄS MER