Sökning: "specialpedagogiskt stöd"

Visar resultat 1 - 5 av 299 uppsatser innehållade orden specialpedagogiskt stöd.

 1. 1. Skapande ska få vara en stor del av barns sätt att erövra kunskap

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Jessica Johansson; Karin Wångdahl; [2021-04-14]
  Nyckelord :förskola; tillgänglig lärmiljö; estetiska processer; ateljé; Reggio Emilia;

  Sammanfattning : I Läroplanen för förskolan (Skolverket, 2018) skrivs det fram att estetiska uttrycksformer både ska vara ett innehåll och metod, samt att utbildningen ska utformas och anpassas för att alla barn ska kunna utvecklas så långt som möjligt. Utifrån våra blivande roller som specialpedagoger väcktes frågan kring hur tillgänglig ateljén som lärmiljö är för barn i förskolan. LÄS MER

 2. 2. Tillgänglighet i språkklassrummet : organisatoriskt stöd på skolnivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Nina Alsenfelt Pamp; Tina Webb; [2021]
  Nyckelord :Extra anpassningar; inlärningssvårigheter; moderna språk; organisatoriskt stöd; systemteori.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Alsenfelt Pamp, Nina & Webb, Tina (2021). Tillgänglighet i språkklassrummet - organisatoriskt stöd på skolnivå. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90hp. LÄS MER

 3. 3. Att höra utan ansträngning : ljudutjämningssystem i praktiken

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Institutionen för skolutveckling och ledarskap (SOL)

  Författare :Tove Hessmark Pehrsson; Cornelia Levin Tolvhed; [2021]
  Nyckelord :förändringsarbete; implementering; inkludering; ljudmiljö; ljudutjämningssystem;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Levin Tolvhed, Cornelia och Hessmark Pehrsson, Tove (2021). Att höra utan ansträngning – ljudutjämningssystem i praktiken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. Specialpedagogiskt stöd på gymnasiet : En multipel fallstudie av stödinsatser på två fristående gymnasieskolor och tillhörande dilemman

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Anna-Karin Enqvist; [2021]
  Nyckelord :Dilemman; gymnasieskolan; inkluderande arbetssätt; specialpedagogiskt stöd;

  Sammanfattning : Gymnasieskolan är en frivillig skolform, men för de elever som hoppar av gymnasiet eller går utgymnasiet utan fullständiga betyg begränsas möjligheterna i livet efter skolan avsevärt. Tidigare studiervisar att stöd i form av specialpedagoger och speciallärare i gymnasieskolan är lågt, jämfört med grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Inkluderande matemikundervisning på gymnasiet : En intervjustudie om elevers möjligheter till delaktighet utifrån elevers och lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Ann-Christin Heerman; Karin Holmstedt; [2021]
  Nyckelord :Delaktighet; gymnasieskola; inkludering; matematikundervisning; specialpedagogik; speciallärare;

  Sammanfattning : Att lyckas med matematikämnet på gymnasiet kan vara avgörande för ungdomars framtida möjligheter inom utbildning och på arbetsmarknaden. Den här studiens syfte var att ge en fördjupad förståelse för elever och lärares erfarenheter av inkluderande undervisning i matematik på gymnasiet med fokus på delaktighet. LÄS MER