Sökning: "specialpedagogsstudenter"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet specialpedagogsstudenter.

  1. 1. En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

    Författare :Sandra Göransson; [2021]
    Nyckelord :Förskolan; specialpedagog; specialpedagogens uppdrag; specialpedagogsstudenter;

    Sammanfattning : Göransson, Sandra (2021). En kvalitativ studie kring det specialpedagogiska uppdraget. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande ochsamhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER