Sökning: "specialskola"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet specialskola.

 1. 1. ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Marie Allert; Stefan Sandberg; [2019]
  Nyckelord :Skolövergång; elevperspektiv; specialskolan; sammanhang och erfarenheter;

  Sammanfattning : Sammanfattning Allert och Sandberg, Marie och Stefan(2018). ”Jag berättar inte att jag går på specialskola” – Elevers och vårdnadshavares upplevelser av skolövergång från grundskolan till specialskolan. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 2. 2. Precis som jordmånen behöver näring - en undersökning om begreppet grav språkstörning och språkutvecklande undervisning bland yrkesgrupper på en specialskola

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carola Renée Rosenholm; [2019]
  Nyckelord :definition; grav språkstörning; profession; kollegialt arbete; speciallärare;

  Sammanfattning : Rosenholm, Carola (2019). Precis som jordmånen behöver näring -en undersökning om begreppet grav språkstörning och språkutvecklande undervisning bland specialskolans yrkesgrupper. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp.. LÄS MER

 3. 3. Grav språkstörning – en diagnos som är svår att definiera?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Ludvig Gezelius; [2019]
  Nyckelord :Grav språkstörning; grundskola; kartläggning; kunskapssyn; samsyn;

  Sammanfattning : Sammanfattning Gezelius, Ludvig (2019). Grav språkstörning – en diagnos som är svår att definiera? Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Fakulteten för Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 4. 4. De fem förmågorna Lärares tolkning och användning i pedagogiska planeringar

  Master-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Carina Karim; [2019]
  Nyckelord :förmågor; grav språkstörning; lärares pedagogiska planering; specialskola; The Big 5.;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Karim, Carina (2019), De fem förmågorna. Lärares tolkning och användning i pedagogiska planeringar. Speciallärarprogrammet, Skolutveckling och ledarskap, Malmö Högskola, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Lärares beskrivningar av språkutvecklande undervisning i specialskolan för elever med dövhet eller hörselnedsättning.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Helena Chmaj; Therese Friman; [2018]
  Nyckelord :Språkutvecklande undervisning; dövhet; hörselnedsättning; teckenspråk; specialskola; metakognitivt tänkande; tillgänglig kommunikation; visuell support; explicit instruktion; stöttning; mediering.;

  Sammanfattning : Det övergripande syftet i denna studie är att belysa hur lärare upplever den språkutvecklande undervisningen av teckenspråkiga elever i specialskolan. Studien belyser den utmaning lärare möter då de undervisar flerspråkiga elever med dövhet eller hörselnedsättning där språkutveckling och kunskapsutveckling sker parallellt. LÄS MER