Sökning: "specialundervisning"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet specialundervisning.

 1. 1. Studie- och yrkesvägledares arbetes arbete med barn och unga inom särskolan

  Master-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

  Författare :Caroline Veizaga; [2022]
  Nyckelord :Upper Secondary special school; Primary alt. Compulsory special school; Study and career counselor; Inclusion; Social justice; Empowerment; Gymnasiesärskolan; Grundsärskolan; Studie- och yrkesvägledare; Inkludering; Social rättvisa;

  Sammanfattning : Målet med denna studie är att lära mer om studie- och yrkesvägledares arbete i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Frågorna som ställs handlar om deras arbete med eleverna och deras föräldrar, eller andra vårdnadshavare, samt andra relaterade ämnen. LÄS MER

 2. 2. Vad ska vi göra med de ”bildbart sinnesslöa” barnen? : En studie av folkskoleinspektörernas berättelser i Värmlands västra inspektionsområde.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Carl Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Hjälpklass; Hjälpundervisning; sinnesslö; specialundervisning; klassificering; inramning; skola; folkskoleinspektion; folkskolan;

  Sammanfattning : Background & Aim: The main focus of this thesis was on the education for children with special needs in western Värmland's region during the period 1946 - 1951. Reports by the school inspector describing the organisation, and the work by different disciplines in the school were studied. LÄS MER

 3. 3. Speciallärares uppfattningar om arbetet med särskilt undervisningsbehov i matematik

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för naturvetenskapernas och matematikens didaktik

  Författare :Anna Nyberg; [2022]
  Nyckelord :special education; special needs; special educational perspective; specialundervisning; särskilda behov; specialpedagogiska perspektiv;

  Sammanfattning : Varje skola får utforma sitt specialpedagogiska stöd och det får konsekvenserna att det organiseras på olika sätt, att insatserna varierar och att tillfället när stödet sätts in varierar. Det innebär att speciallärare ofta är ensamma i sitt uppdrag. LÄS MER

 4. 4. En förskola för alla barn? : En kvalitativ studie om förskollärares syn på inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för utbildningsvetenskap

  Författare :Amanda Lindström; Elin Viberg; [2022]
  Nyckelord :Categorical perspective; inclusion; preschool teacher; relational perspective; special needs.; Förskollärare; inkludering; kategoriska perspektivet; relationella perspektivet; särskilt stöd.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att öka kunskapen om förskollärares olika uppfattningar om inkludering av barn i behov av särskilt stöd i förskolan. Inom förskolan finns det olika utmaningar med att inkludera barn i behov av särskilt stöd. En av utmaningarna handlar om svårigheter med att definiera barn i behov av särskilt stöd. LÄS MER

 5. 5. Att stödja nyanlända elever : Några lärares röster

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Diana Nordahl; [2022]
  Nyckelord :flerspråkig; nyanländ; språklig sårbarhet; språk- och kunskapsutveckling; stöttning;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Diana (2022). Att stödja nyanlända elever: Några lärares röster. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER