Sökning: "species identification"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade orden species identification.

 1. 1. Identification of core gut bacterial community of royal pair of a fungus-growing termite, Macrotermes natalensis

  Magister-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för biovetenskap

  Författare :Jayalal Kalathilparambil Jayanthan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Approximately 30 million years ago, ancestors of fungus-growing termites started an obligate mutualistic relationship with a Basidiomycete fungus Termitomyces. The success of this obligate relation is the division of labour and reliance on termite caste gut microbial symbionts. LÄS MER

 2. 2. Phenotypic differences between plus-tree progenies of Sitka spruce (Picea sitchensis) and a comparison with Norway spruce (Picea abies)

  Master-uppsats, SLU/Southern Swedish Forest Research Centre

  Författare :Teresa López-Andújar Fustel; [2019]
  Nyckelord :Picea sitchensis; growth; heritability; phenotypic and genetic correlations;

  Sammanfattning : Forest productivity and economic gains are two of the most important aspects to consider when managing forests these days. The performance of these depends on rotation periods and yields providing new opportunities to maximize earnings from the forest site and plant material. LÄS MER

 3. 3. Development of Spectroscopic Measurements for Raman and Thomson Scattering Diagnostics ——Applications in Combustion and Plasma

  Master-uppsats, Lunds universitet/Fysiska institutionen; Lunds universitet/Förbränningsfysik

  Författare :Miaoxin Gong; [2019]
  Nyckelord :Raman scattering; Raman spectroscopy; Thomson scattering; stray light suppression; periodic shadowing; high dynamic range imaging; digital micro-mirror device; DMD; laminar flames; combustion; gas discharge; plasma; laser diagnostics; spectrometer; improved spectroscopy; spectroscopy; Physics and Astronomy;

  Sammanfattning : This thesis work concerns methods for improved spectroscopy including stray-light suppression, dynamic range improvement and signal enhancement. These methods were applied in Raman and Thomson- scattering spectroscopy in combustion and plasma. LÄS MER

 4. 4. Finns det behov av en ny metod för ID-märkning hos get : vad tycker Sveriges getägare?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Anatomy, Physiology and Biochemistry

  Författare :Alicia Josefsson; [2019]
  Nyckelord :Bolus; Getägare; ID-märkning; Problem; Öronmärke;

  Sammanfattning : Getter i Sverige har stora problem med sönderslitna öron, infektioner och sårskador som orsakats av den obligatoriska öronmärkningen. Tidigare forskning har visat att alternativa märkningsmetoder exempelvis chipmärkning i nätmagen, ankelband (med eller utan chip) och chipmärkning under hud kan vara bättre märkningar, inte bara för getter utan även för andra djurslag. LÄS MER

 5. 5. Kan datorer höra fåglar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Andreas Movin; Jonathan Jilg; [2019]
  Nyckelord :Bioacoustics; Fast Fourier transform FFT ; Spectral analysis; Voice recognition; Sound recognition; Bird song; Human voice; Spectrogram; Matching algorithms; Bioakustik; Fast Fourier transform FFT ; Spektralanalys; Röstigenkänning; Ljudigenkänning; Fågelsång; Mänsklig röst; Spektrogram; Ihopparningsalgoritm;

  Sammanfattning : Ljudigenkänning möjliggörs genom spektralanalys, som beräknas av den snabba fouriertransformen (FFT), och har under senare år nått stora genombrott i samband med ökningen av datorprestanda och artificiell intelligens. Tekniken är nu allmänt förekommande, i synnerhet inom bioakustik för identifiering av djurarter, en viktig del av miljöövervakning. LÄS MER