Sökning: "specific biological knowledge"

Visar resultat 1 - 5 av 40 uppsatser innehållade orden specific biological knowledge.

 1. 1. Kartläggning av bioproduktion i Sverige : Behov, hinder och drivkrafter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för biologisk grundutbildning

  Författare :Monika Baczynska; Benjamin Hafiz; Philip MacCormack; Hanna Malmfors Sundheim; Nils Myhr; Madeleine Skeppås; [2021]
  Nyckelord :Biologiska läkemedel; kontraktstillverkning; marknad; kartläggning; behov; hinder; drivkrafter; bioproduktion; mammalieceller; testbäddar; rekombinant produktion; framtid; expressionssystem; läkemedelsutveckling;

  Sammanfattning : The market for drugs and treatments using biological products is rapidly growing. This is mainly due to the great potential that biological products have in comparison to traditional drugs. Biological products are composed of bigger molecules such as proteins and antibodies, and therefore allow a much more specific treatment. LÄS MER

 2. 2. En fallstudie om attityder till teknikämnet, hos elever, lärare och rektorer

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anna Bergkvist; [2020]
  Nyckelord :Technology subject; attitude; students; teachers; principals; elementary school; technical education; Teknikämnet; attityd; elever; lärare; rektorer; grundskolan; teknikundervisning;

  Sammanfattning : Genom att läsa Skolinspektionens granskningsrapport från 2014, Teknik – gör det osynliga synligt, förstår jag att problemen med skolämnet teknikämnet är många. Brist på behörig alärare och svårigheter med att tolka syfte, kunskapskraven och det centrala innehållet framhålls. LÄS MER

 3. 3. Hydrografi och fiskeriförvaltning : Svenska Hydrografiska Kommissionen 1893–1901

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Samuel Gutestrand Mandarić; [2020]
  Nyckelord :Marine research; Fisheries science; Oceanography; Marine biology; Fisheries management; History of Oceanography;

  Sammanfattning : Samuel Gutestrand Mandarić, Marine Research and Fisheries Management: Swedish Hydrographic Commission 1893–1901, Umeå University: Department of Historical, Philosophical and Religious studies, Master thesis in History of Science and Ideas, 15 credits, Spring semester 2020.The aim of this thesis is to describe the development of the Swedish marine research from a scientific and institutional perspective. LÄS MER

 4. 4. Evolving Text Classifier Using Genetic Programming

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för Biomedicinsk teknik

  Författare :Hoang Ngo; Ema Eminagic; [2020]
  Nyckelord :genetic programming; evolutionary algorithm; evolutionary computation; text classification; n-grams; natural language processing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Text classification is one of the main tasks within the field of natural language processing, which has been growing significantly during the last decade with applications in different industries. Despite different approaches to text classification showing good results, such as Machine Learning and Deep Learning, their shortcomings give substance to the need for further research on other approaches. LÄS MER

 5. 5. Knowledge and Data Driven Approaches for Hydrocarbon Microseepage Characterizations: An Application of Satellite Remote Sensing

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för naturgeografi och ekosystemvetenskap

  Författare :Ali Al Farid; [2020]
  Nyckelord :Geography; Geographical Information Systems; Hydrocarbon Microseepage; PCA; Crosta; Band Ratio; MTMF; Weight of Evidence; SVM; Methane Fluxes; Remote Sensing; Satellite Image Classification; Earth Observation; Mineral Classifications; Machine Learning; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : Methane is a potent greenhouse gas that plays a major role in climate change. Significant uncertainty exists in the estimates of emissions from natural methane sources. This uncertainty in data is one of the primary scientific challenges in climate model. LÄS MER