Sökning: "specifik energianvändning"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade orden specifik energianvändning.

 1. 1. Life cycle assessment of disposable and reusable laryngeal mask airway in Skånevård Sund

  Master-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Gang Liang; [2019]
  Nyckelord :Keywords: life cycle assessment; laryngeal mask airway; Biology and Life Sciences;

  Sammanfattning : Single use medical devices have been the widespread practice for clinical work for many years. However, the negative environmental impacts of using disposable products have also attracted attention worldwide. LÄS MER

 2. 2. Uppföljning av energikartläggning : Hedbergska skolan i Sundsvall

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Filip Gåsste; [2018]
  Nyckelord :Energi; energieffektivisering; energikartläggning;

  Sammanfattning : Världen står inför stora utmaningar för att klara av den globala uppvärmningen och klimathotet. Som ett steg i att begränsa temperaturökningen på två grader beslutades på FN:s klimatmöte i Paris 2015 ett bindande klimatavtal som ska börja gälla 2020. LÄS MER

 3. 3. Energieffektivisering vid renovering av Lamellhus på Mariehemsvägen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ahmed Ghafel Abed; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : I Sverige byggs det mer än någonsin och hustillverkningen går framåt. Samtidigt ökar medvetenheten kring byggnaders energianvändning och dess medföljande påverkan på klimat och hållbarhet. Därför höjer Boverket ständigt kraven på nyproducerade och renoverade byggnaders energiprestanda. LÄS MER

 4. 4. Systemlösningar för ventilation på en förskola : Energi- samt ekonomiutvärdering för CAV- och VAV-ventilation för olika luftbehandlingsaggregat

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Mattias Rundblad; Nasim Walid; [2017]
  Nyckelord :VAV; CAV; Energy Efficiency; Ventilation; Preschool; LCC; Energy Simulation; Sensitivity Analysis; SFP; AHU; VAV; CAV; Energieffektivisering; Ventilation; Förskola; LCC; Energisimulering; Känslighetsanalys; SFP; Luftbehandlingsaggregat;

  Sammanfattning : Energieffektiviseringar behövs för att klara klimatmålen. Syftet med detta arbete har därför varit att undersöka ventilationen i förskolebyggnaden Rymden i Eskilstuna kommun. LÄS MER

 5. 5. Energirenovering av en kulturhistoriskt värdefull byggnad med LCC-optimering : En fallstudie av Skylten i Linköping

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Louise Tingström; [2017]
  Nyckelord :energirenovering; energikartläggning; LCC-optimering; livscykelkostnad; energisimulering; IDA-ICE; OPERA-MILP; kulturhistoriskt värdefull byggnad;

  Sammanfattning : I dagsläget står bostads- och servicesektorn för cirka 40% av den totala slutliga energianvändningen i Sverige [1], vilket motsvarar utsläpp av cirka 6 miljoner ton koldioxidekvivalenter [2]. Cirka 90% av denna energianvändning har sitt ursprung från hushåll och lokalbyggnader [1]. LÄS MER