Sökning: "speculative fabulation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden speculative fabulation.

 1. 1. Triptych of ruderal architecture

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Arkitektur

  Författare :Erik Lokrantz; [2021]
  Nyckelord :nonhuman actors; ownership; property; artistic research; speculative fabulation; science fiction; ruin; ruderal; deterritorialization; reterritorialization; haraway; bennet; stengers; le guin;

  Sammanfattning : The Ruderal Triptych is a narrative, fictional, artistic, research project. It centers itself on questions of ownership as a legal and physical machinery, that works within global extractive economies. I want to question what we are really producing when we produce architecture. LÄS MER

 2. 2. Collective weaving of territories: Exploring diasporic identities with Latin American migrants

  Master-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Yénika Castillo Muñoz; [2020]
  Nyckelord :interaction design; design for decoloniality; decolonial design; Decolonising design; speculative design; chicano feminism; transnational feminism; migration; diasporic identitites; Latin America; codesign;

  Sammanfattning : Den här interaktionsdesign uppsatsen bidrar till en omgående diskussion på Avkoloniserande design. Särskild genom att utforska identiteter i diaspora med latinamerikanska migranter. LÄS MER

 3. 3. Spekulativ Spelfilm

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för teknik och estetik

  Författare :Fredrick Björkman; Martin Dinh; [2020]
  Nyckelord :Design; Fiction; Film; History; Perspective; Speculative fabulation; 2D; Design; Fiktion; Film; Historia; Perspektiv; Spekulativ fabulation; 2D;

  Sammanfattning : Spekulativ fabulation är ett designperspektiv som möjliggör kombinationen av fakta och historia med fantasi. Det förespråkar fablernas användning utav fiction i en faktabaserad miljö. Vi har i detta kandidatarbetet undersökt hur vi kan med hjälp av spekulativ fabulation skapa nya perspektiv kring en historisk händelse. LÄS MER