Sökning: "speech and language pathologist SLP"

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden speech and language pathologist SLP.

 1. 1. Implementering av AKK för barn och ungdomar som har flerfunktionsnedsättning - en studie av habiliteringslogopeders erfarenhet

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Cecilia Lybing; Louise Törngren; [2021-02-12]
  Nyckelord :flerfunktionsnedsättning; alternativ och kompletterande kommunikation AKK ; logoped; barn- och ungdomshabilitering; tematisk analys; profound intellectual and multiple disabilities; augmentative alternative communication AAC ; speech and language pathologist SLP ; child and youth habilitation; thematic analysis;

  Sammanfattning : This study aimed to investigate speech and language pathologist’s (SLPs) experiences when implementing augmentative and alternative communication (AAC) with children and adolescents with profound intellectual and multiple disabilities. Five SLPs participated in individual, semi-structured interviews. LÄS MER

 2. 2. Logopeders psykosocialaintervention för personermed afasi

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi; Uppsala universitet/Blom Johansson: Logopedi

  Författare :Elin Sandström; Lovisa Östblom; [2020]
  Nyckelord :Speech-language pathologist; psychosocial intervention; Aphasia; Quality of life; Logoped; Psykosocial intervention; Afasi; Livskvalitet;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING Det finns ett stort behov av psykosociala insatser för personer med afasi (PMA); docksaknar många logopeder kunskap om logopedisk psykosocial intervention för PMA. Enkunskapsöversikt i ämnet vore därför önskvärt. LÄS MER

 3. 3. En jämförelse av expressiv fonologisk förmåga hos barn remitterade till logoped och en åldersmatchad kontrollgrupp

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och OtorhinolaryngologiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och OtorhinolaryngologiLinköpings universitet/Medicinska fakulteten

  Författare :Alma Lindskog; Frida Renström; [2018]
  Nyckelord :Keywords: Phonology; suspected expressive phonological difficulties; non-linear analysis; PPC; preschool children; LINUS;

  Sammanfattning : The phonological system can be described and analyzed on three levels; word, syllable and segment. The non-linear nature of the system enables an analysis from different viewpoints on phonology. LINköpingsUnderSökningen (LINUS) is a phonological test for children between the ages of 3 to 6 years which enables a non-linear analysis. LÄS MER

 4. 4. Tolkförmedlad logopedisk språkbedömning av flerspråkiga barn : En kvalitativ studie utifrån metoden Conversation Analysis och semistrukturerade intervjuer

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi; Linköpings universitet/Avdelningen för Logopedi, Audiologi och Otorhinolaryngologi

  Författare :Ellinor Knutas; Nina Larsson; [2018]
  Nyckelord :speech-language pathologist; interpreter; language assessment; multilingual children; Conversation Analysis; logoped; tolk; språkbedömning; flerspråkiga barn; Conversation Analysis;

  Sammanfattning : It would be favorable, during the clinical assessment of language in multilingual children, if the speech-language-pathologist (SLP)spoke all the languages of the child. This is, however, not always possible, hence the need for interpreter-mediation. LÄS MER

 5. 5. Barns nybesök hos logoped för utredning av tal och språk : En studie av vårdnadshavares förväntningar och upplevelser

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin; Linköpings universitet/Institutionen för klinisk och experimentell medicin

  Författare :Cornelia Ivehorn Axelsson; Kajsa Söderlund; [2017]
  Nyckelord :First visit to a speech and language pathologist; Children with speech and language difficulties; Caretakers; Expectations; Experiences; Mixed method; Logopediska nybesök; Barn med tal- och språksvårigheter; Vårdnadshavare; Förväntningar; Upplevelser; Mixed method;

  Sammanfattning : It is important to know patients’ expectations and experiences concerning their medical visits in order to facilitate health care improvements (Socialstyrelsen, 2006; Sveriges kommuner och landsting, n.d.). LÄS MER