Sökning: "speech sounds"

Visar resultat 1 - 5 av 54 uppsatser innehållade orden speech sounds.

 1. 1. Grapheme-to-phoneme transcription of English words in Icelandic text

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Bjarki Ármannsson; [2021]
  Nyckelord :Foreign word grapheme-to-phoneme transcription; TTS; text-to-speech; Icelandic; Icelandic phonology; g2p; foreign word g2p;

  Sammanfattning : Foreign words, such as names, locations or sometimes entire phrases, are a problem for any system that is meant to convert graphemes to phonemes (g2p; i.e.converting written text into phonetic transcription). LÄS MER

 2. 2. Fördelar med högre ”Maximal Force Output” i benförankrade hörapparatsystem: en crossover-studie

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

  Författare :Elin Bergius; [2020-02-13]
  Nyckelord :benförankrat hörapparatsystem; maximal force output; kombinerad hörselnedsättning; bone anchored hearing systems; mixed hearing loss;

  Sammanfattning : Objective: To investigate how higher maximum force output (MFO) in Bone Anchored Hearing Systems affects the perceived benefit, subjective experience of sounds as well as hearing outcomes in subjects with mixed hearing loss, seen in relation to a smaller sound processor with lower MFO.Material and method: Prospective, randomized cross-over study (ABA). LÄS MER

 3. 3. Domain Adaptation for Attention Steering

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för reglerteknik

  Författare :Johanna Wilroth; [2020]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : A major problem in the development of intelligent hearing aids is often referred to as the cocktail party problem. It describes the remarkable ability of the human brain of filter out unwanted sounds in a noisy environment, while focusing on a single talker or conversation. LÄS MER

 4. 4. Hur låter miljöförstöring? : Självgenererande och slumpmässig musik sprungen ur statistiska data

  Master-uppsats, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik- och medieproduktion

  Författare :Gustav Wahlström; [2020]
  Nyckelord :environmental data; generative music; max for live; randomization; sonification; generativ musik; max for live; miljödata; slumpmässig musik; sonifikation;

  Sammanfattning : Hur låter miljöförstöring – Självgenererande och slumpmässig sprungen ur statistiska data är ett mastersarbete som fokuserar på hur man kan omvandla data till att kontrollera musik och ljud. Om vi tillåter konstnärliga uttryck, med data som utgångspunkt, kan det få oss att uppleva och förstår original data på ett nytt sätt? Projektets resultat består av sju generativa kompositioner, där parametrar är kontrollerade av olika typer av miljödata, och försöker utforska forskningsområdet sonifikation och generativ musik genom att ställa frågan: Hur låter miljöförstöring? Med generativ musik menas att musiken skapar, utvecklar och förändrar sig själv utifrån de verktyg som bildats inom detta projekt. LÄS MER

 5. 5. Improving Classification of Auditory Attention using Optimized Multitapers and Machine Learning

  Master-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Ante Forsgren; [2020]
  Nyckelord :Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : The cocktail-party problem relates to the challenge of separating a single sound source from a noisy and crowded background based on the listener’s attention. Earlier work has been done in order to use the relations between the sounds heard and the following brain response to develop a model that can accurately classify which sound an individual listener is listening to. LÄS MER