Sökning: "spegeljaget"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade ordet spegeljaget.

 1. 1. ... det var aldrig så att de antog att det var min mamma. : internationellt adopterades erfarenheter kring utanförskap

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete; Umeå universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Maria Renlund; Jenny Lindgren Andersson; [2020]
  Nyckelord :Internationell adoption; adoption; utanförskap; stöd; mellanförskap; stigma; stämplingsteorin; symbolisk interaktionism; spegeljaget; kulturell identitet;

  Sammanfattning : Denna kvalitativa studie syftar till att studera en grupp adopterades egna erfarenheter av utanförskap samt att studera deras erfarenhet av stöd i detta utanförskap. Empirin utgörs av kvalitativa intervjuer från sex personer som är internationellt adopterade från Colombia som alla vuxit upp i Sverige. LÄS MER

 2. 2. Att våga synas och vägra skämmas för sin kropp : Framställning av kroppsaktivism på Instagram av kvinnliga influenser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Donna Shemmon; [2020]
  Nyckelord :body positive; body activism; influencers; women; Instagram and normative; kroppspossitiva; kroppsaktivism; influenser; kvinnor; Instagram och normativ;

  Sammanfattning : The main purpose of the study was to answer how body-positive movement on Instagram is portrayed by female influences. The aim was also to understand how young women relate to body ideals and how they challenge the normative female body. To answer these questions, the study has been inspired by a narrative analysis method. LÄS MER

 3. 3. Kriminella ungdomar eller ungdomar i kriminalitet? : En kvalitativ studie om orsaker till ungdomskriminalitet

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Socialt arbete; Södertörns högskola/Socialt arbete

  Författare :Frida Olsson; Rima Madani; [2020]
  Nyckelord :criminal youth; juvenile delinquency; causes of crime; preventive work; social workers; kriminella ungdomar; ungdomskriminalitet; orsaker till kriminalitet; förebyggande arbete; socialarbetare;

  Sammanfattning : This interview study presents what social workers consider contributes to young people entering a criminal lifestyle. The purpose is to discover which risk and protective factors social workers think influence whether or not youth develop criminal behavior (both in their environment and in themselves) and how one can help youth who are already involved in crime. LÄS MER

 4. 4. Olika faktorer som kan påverka nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. : Orsaker, skillnader och likheter

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Korab Fazliu; [2019]
  Nyckelord :Psykisk ohälsa; nedstämdhet; socialkonstruktivism; stigmatisering; spegeljaget och socialt nätverk.;

  Sammanfattning : Sammanfattning Huvudsyftet med denna studie var att undersöka nedstämdhet bland studenter som läser Samhällsvetenskapliga programmet och Ingenjörsprogrammet vid Karlstad Universitetet. Syftet var att undersöka studenternas psykiska hälsa/ohälsa, samt att få en ökad kunskap och förståelse för de orsakerna som skulle kunna bidra till att studenterna skulle kunna känna sig nedstämda. LÄS MER

 5. 5. Om jag bara vore frisk... : En enkätstudie om hur självbilden påverkas vid kronisk sjukdom

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för sociala och psykologiska studier (from 2013)

  Författare :Jill Estblom; [2019]
  Nyckelord :Självbild; kronisk sjukdom; spela en roll; tolkning;

  Sammanfattning : Denna studie har för avsikt att kasta ljus åt att kronisk fysisk sjukdom kan ha påverkan på individers självbild. Detta var också syftet med min undersökning. LÄS MER