Sökning: "spegling"

Visar resultat 1 - 5 av 109 uppsatser innehållade ordet spegling.

 1. 1. Ämnesintegrering – En fenomenografisk studie om F-3 lärares uppfattningar.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för didaktik och pedagogisk profession

  Författare :Therése Ellington; [2020-07-01]
  Nyckelord :temaarbete; lärare i åk F-3; intervjuer;

  Sammanfattning : Ämnesintegrering är ett problematiskt begrepp med många synonymer och tolkningar. Läroplaner har betonat det på skilda sätt och forskning har olika utgångspunkter och definitioner. Syftet med den här studien är att undersöka vilka uppfattningar F-3 lärare har om ämnesintegrering. Två frågeställningar har mynnat ut från detta syfte. LÄS MER

 2. 2. Häxan och lejonet - en spegling av karaktärerna i evangelierna. En komparativ analys mellan boken och evangelierna

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Magnus Pettersson; [2020-06-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This essay shows how characters from the gospels appear in the book The Lion, the Witch and the Wardrobe. C. S. Lewis told that he wanted to send a Christian message with the book but in a hidden way. LÄS MER

 3. 3. Att lotsen vill men inte kan komma till : Sjuksköterskors erfarenheter av vad som har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Connie Mynett; Sanna Pettersson; [2020]
  Nyckelord :Attitudes; competence; development; person-centered care; teamwork; Attityder; kompetens; personcentrerad vård; teamarbete; vårdkultur; utveckling; vårdvetenskap; psykiatrisjuksköterska; psykiatrisk omvårdnad; god omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: I tidigare forskning framkommer det att vårdkultur, teamarbete, personcentrerad vård och patientsäker vård har betydelse för att ge god psykiatrisk omvårdnad. Även god omvårdnad ur patienters perspektiv belyses. LÄS MER

 4. 4. "En genuin resonans" : En kvalitativ studie av psykodynamiska psykoterapeuters upplevelser av Mötesögonblick i terapirummet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal Bräcke högskola/Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Paul Moore; [2020]
  Nyckelord :Moments of meeting in psychotherapy; Therapist´s experience; The real relationship; Intersubjectivity; Mötesögonblick i psykoterapi; Kvalitativ ansats; Terapeutens upplevelser; Den verkliga relationen; Intersubjektivitet;

  Sammanfattning : Inledning: Det finns ett speciellt intresse i psykoterapi för unika, potentiellt transformerande ögonblick, till exempel ögonblick av ömsesidig öppenhet som berör på djupet. Studiens syfte var att utforska psykodynamiska psykoterapeuters förståelse och kliniska upplevelse av mötesögonblick. LÄS MER

 5. 5. Repetitiv spegling av I/O över TCP/IP : Med fokus på feltolerans, signalintegritet och tillförlitlighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektroteknik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Stefan Wernhager; [2020]
  Nyckelord :Microcontroller; Arduino; I O; fault-tolerance; redundancy; balanced loop; encryption; failure rate; MTBF; reliability; Mikrokontroller; Arduino; I O; feltolerans; redundans; balanserad slinga; kryptering; felhastighet; MTBF; reliabilitet;

  Sammanfattning : Avläsning av tillståndet hos en mikrobrytare kräver att den ansluts till ett I/O hos exempelvis PLC, mikrokontroller eller annan lämplig utrustning. Forsmarks Kraft-grupp AB (FKA) och avdelningen för larm och telekommunikation (NEIT) ser ett behov av att på kärnkraftsanläggningen i Forsmark installera mikrobrytare på platser där det saknas anslutningsutrustning och förmedla dess tillstånd till ett övervakande system. LÄS MER