Sökning: "spektralanalys"

Visar resultat 1 - 5 av 9 uppsatser innehållade ordet spektralanalys.

 1. 1. Combining Acoustic Echo Cancellation and Voice Activity Detection in Social Robotics

  Master-uppsats, KTH/Matematik (Avd.)

  Författare :Anton Fahlgren; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis is partly a theoretical introduction to some basic concepts of signal processing such as the Fourier transform, linear time invariant systems and spectral analysis of random signals, both in the continuous and discrete setting. A second part is devoted to theory and applications of echo cancellation and voice activity detection in so called social robotics. LÄS MER

 2. 2. Kan datorer höra fåglar?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI); KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Andreas Movin; Jonathan Jilg; [2019]
  Nyckelord :Bioacoustics; Fast Fourier transform FFT ; Spectral analysis; Voice recognition; Sound recognition; Bird song; Human voice; Spectrogram; Matching algorithms; Bioakustik; Fast Fourier transform FFT ; Spektralanalys; Röstigenkänning; Ljudigenkänning; Fågelsång; Mänsklig röst; Spektrogram; Ihopparningsalgoritm;

  Sammanfattning : Ljudigenkänning möjliggörs genom spektralanalys, som beräknas av den snabba fouriertransformen (FFT), och har under senare år nått stora genombrott i samband med ökningen av datorprestanda och artificiell intelligens. Tekniken är nu allmänt förekommande, i synnerhet inom bioakustik för identifiering av djurarter, en viktig del av miljöövervakning. LÄS MER

 3. 3. Hunting for Dark Stars with the James Webb Space Telescope

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för fysik och astronomi

  Författare :Josefine Nittler; [2018]
  Nyckelord :Dark stars; James Webb Space Telescope; JWST;

  Sammanfattning : The first stars in the Universe are thought to have formed in high dark matter density minihalos about 200 million years after the Big Bang. If these stars were able to contract dark matter into their stellar core while forming, some of them might have turned into dark stars (DSs) powered by the heat from dark matter annihilation. LÄS MER

 4. 4. Detektering av stress från biometrisk data i realtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi; Högskolan i Halmstad/Akademin för informationsteknologi

  Författare :Staffan Nytorpe Piledahl; Daniel Dahlberg; [2016]
  Nyckelord :stress; health; hrv; heart rate variability; spectral analysis; feature selection; classification; stress; hälsa; hrv; hjärtrytmsvarians; spektralanalys; klassificering;

  Sammanfattning : At the time of writing, stress and stress related disease have become the most common reasons for absence in the workplace in Sweden. The purpose of the work presented here is to identify and notify people managing unhealthy levels of stress. LÄS MER

 5. 5. Spektralanalys av jordskalvsdata med modellanpassing för framtagning av amplitud och hörnfrekvens

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Charlotta Jaunviksna; [2015]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER