Sökning: "spelöversättning"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet spelöversättning.

  1. 1. DET RYSKA SPELSPRÅKET. En studie om rysk terminologi i Dota 2, dess uppbyggnad och inverkan på det ryska språket

    Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

    Författare :Daniel Österberg; [2019-06-10]
    Nyckelord :ryska; Dota; spelterminologi; spelöversättning;

    Sammanfattning : Syftet med denna studie är att få en lingvistisk överblick av den ryska terminologin i spelet Dota 2, dess uppbyggnad och ursprung, om man kan använda kunskapen för att översätta andra spel till ryska och om den kan påverka spelares språk utanför spelvärlden. Dessa frågor undersöks dels via en kvantitativ metod där en stor del av spelterminologin jämförs mellan engelska och ryska, och ett mindre utdrag jämförs med spelen Path of Exile och World of Warcraft. LÄS MER