Sökning: "spel design"

Visar resultat 1 - 5 av 443 uppsatser innehållade orden spel design.

 1. 1. Design av hemsida för att underlätta sökning av spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Ebba Björnström; Josefin Carlsson; [2022]
  Nyckelord :information search; cognitive load; interaction design; user experience; informationssökning; kognitiv belastning; interaktionsdesign; användarupplevelse;

  Sammanfattning : Studiens syfte var att undersöka hur sökning/filtrering av spel och information för enskilda spel kan förbättras på hemsidan Gamilab. En enkät för användare av hemsidan besvarades av 48 personer och användartester som undersökte hemsidans användarvänlighet och mentala ansträngning genomfördes med fyra personer utan erfarenhet av hemsidan. LÄS MER

 2. 2. Hjältar, skurkar & stereotyper : Hur manliga och kvinnliga karaktärer porträtteras i spel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för informationsteknologi

  Författare :Milla Nilsson; Elin Hynninen; [2022]
  Nyckelord :Hjältar skurkar; genus; fysionomi; frenologi; stereotyper; karaktärsdesign;

  Sammanfattning : Detta examensarbete undersökte och analyserade hur manliga och kvinnliga spelkaraktärer kan porträtteras som goda eller onda utifrån stereotypa visuella attribut. Undersökningen utgick från teorier kring historisk fysionomi och populärkulturella stereotyper. LÄS MER

 3. 3. Inkludering i virtuella miljöer : Med fokus på spel

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Sofia Annala; [2022]
  Nyckelord :Inclusion; Hypermasculinity; Videogames; Gaming; Sexism; Exclusion; Spatial design; Information design; Computer games; Digital environment; Inkludering; Hypermaskulinitet; Videogames; Gaming; Sexism; Exkludering; Rumslig gestaltning; Informations design; Dataspel; Digital miljö;

  Sammanfattning : This study is about inclusion in digital environments with a focus on videogames. The purpose of the study is to provide insight into how to increase inclusion in the digital environment, primarily for women, and provide examples of how to apply good information design to digital spaces to contribute to increased inclusion in videogames. LÄS MER

 4. 4. Offloading Workloads from CPU of Multiplayer Game Server to FPGA : SmartNIC implementation with UDP Communication

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Junwen Bao; [2022]
  Nyckelord :FPGA; UDP; Multiple-connection Server; Network Communication; Integrated Circuit Design; FPGA; UDP; server med flera anslutningar; nätverkskommunikation; Integrerad kretsdesign;

  Sammanfattning : For multiplayer games, the performance of the server’s Central Processing Unit (CPU) is the main factor that limits the number of players on the server at the same time. Compared with the CPU, the Field-Programmable Gate Array (FPGA) architecture has no instructions set and no shared memory. LÄS MER

 5. 5. Emotionshantering i onlinespel : En kvalitativ undersökning om hanteringen av negativa emotioner i tävlingsinriktade onlinespel

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Anton Karlsson; Simon Gartman; [2022]
  Nyckelord :Aggression; Social influence; Communication; Frustration; Competition; Aggression; Social påverkan; Kommunikation; Frustration; Tävling;

  Sammanfattning : E-sport är vid början av 2020-talet en mer accepterad sport än tidigare i historien och har nått en sådan kommersiell nivå att spelare i toppskiktet kan livnära sig på det. I takt med att spelen blivit mer tävlingsinriktade samt upptar en stor del av mångas tid har oron över spel och spelmiljöers potentiella psykologiska effekter aktualiserats. LÄS MER