Sökning: "spel media"

Visar resultat 1 - 5 av 231 uppsatser innehållade orden spel media.

 1. 1. Från plånbok till spelglädje En kvalitativ studie om mikrotransaktioners påverkan på kundvärdet i spel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Lukas Bolin; Samuel Johansson; [2023-08-25]
  Nyckelord :microtransaction; customer value; loot box; battle pass; skins;

  Sammanfattning : Bakgrund: Mikrotransaktioner är en form av betalning där man erhåller en virtuell vara eller tjänst till låga kostnader. Den negativa effekten av mikrotransaktioner som ofta porträtteras av media är ett problem och spelutvecklare står därför inför en utmaning att forma spel som tilltalar alla typer av spelare, både de som är för och emot mikrotransaktioner. LÄS MER

 2. 2. Produktplacering och omvänd produktplacering som marknadsföringsverktyg för Tv-spel

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för teknik och samhälle (TS)

  Författare :Ludvig Stridsberg; [2023]
  Nyckelord :Reverse product placement; Product placement; Video games; Marketing; Survey; Online; Omvänd produktplacering; Produktplacering; Tv-spel; Marknadsföring; Enkät; Online;

  Sammanfattning : Detta arbete har undersökt vad Tv-spelare online tycker om omvänd produktplacering (ReverseProduct Placement, RPP) jämfört med vanlig produktplacering. RPP innebär att föra överfiktiva varumärken från filmer, Tv-serier och annan media till verkligheten och sälja verkligamotsvarigheter av produkterna. LÄS MER

 3. 3. Bibliotek i Umeå stads medieplanering kring tv-spel

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Daniel Beckeman; [2023]
  Nyckelord :Collection development; digitalization; video games; digital media; public libraries; weeding;

  Sammanfattning : This paper aims to examine the various practices employed by libraries in the city ofUmeå in regards to the collection development of their video game selection.In addition to directly examining this process, it will also seek to develop anunderstanding of how different factors impact it, such as technical aspects, ageratings, genres, and game platforms. LÄS MER

 4. 4. Dark Patterns : Den sura sidan av Candy Crush Saga

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tilde Fredell; Matilda Haneling; [2023]
  Nyckelord :dark patterns; deceptive patterns; Candy Crush Saga; casual games; mobilspel; användargränssnitt;

  Sammanfattning : Many mobile games use a user interface designed to get their players to spend more time, money or social engagement within their application. This is done by deliberately misleading or otherwise confusing the user by, for example, making the player lose track of time when playing or by giving rewards to players who spend money or invite their friends into the game. LÄS MER

 5. 5. Hållbar marknadskommunikation - Genuint ansvarstagande eller ett spel för galleriet? : En kritisk diskursanalys av H&M:s och Lindex:s hållbara marknadskommunikation

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linnéa Svensson; Rina Sekiraca; [2023]
  Nyckelord :Marketing Communication; Sustainability; Fast fashion; Critical Discourse Analysis; Framing; Public Relations;

  Sammanfattning : The climate crisis that the world is facing has resulted in a generally greater awareness about how climate friendly the products that we consume are. This has led companies all over the world to develop their sustainability marketing communication in order to attract consumers. LÄS MER