Sökning: "spel utan kodning"

Hittade 1 uppsats innehållade orden spel utan kodning.

  1. 1. Sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av att vårda unga kvinnor som drabbats av bröstcancer - en kvalitativ intervjustudie

    Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur; Högskolan i Skövde/Institutionen för vård och natur

    Författare :My Afzelius; Anna Sjölund; [2011]
    Nyckelord :breast cancer; young women; nurses perception; nurses experience; caring; bröstcancer; unga kvinnor; sjuksköterskors erfarenheter; sjuksköterskors upplevelser; omvårdnad;

    Sammanfattning : Bakgrund: Att få diagnosen bröstcancer sätter hela tillvaron på spel, särskilt för ungakvinnor i fertil ålder, då de ofta befinner sig i en komplex livssituation. Syfte: Syftet meddenna studie är att beskriva sjuksköterskors erfarenheter och upplevelser av vad som ärviktigt i omvårdnaden av unga kvinnor som drabbats av bröstcancer. LÄS MER