Sökning: "spel"

Visar resultat 1 - 5 av 2297 uppsatser innehållade ordet spel.

 1. 1. FOLAR: A FOggy-LAser Rendering Method for Interaction in Virtual Reality

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Tianli Zhang; [2020]
  Nyckelord :Computer Graphics; Volumetric Rendering; Virtual Reality; Particle System; Participating Media; Illumination; Real-time Rendering;

  Sammanfattning : Current commercial Virtual Reality (VR) headsets give viewers immersion in virtual space with stereoscopic graphics and positional tracking. Developers can create VR applications in a working pipeline similar to creating 3D games using game engines. LÄS MER

 2. 2. Förskoledidaktik : Att undervisa med inriktning mot barns prosociala utveckling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sofi Engström; Sara Hasselsjö; [2020]
  Nyckelord :prosocial; utveckling; empati; didaktik; aktiviteter; förskola;

  Sammanfattning : Skolverket (2019) belyser hur utvecklingen av barnens sociala förmågor sedan förskolans läroplan infördes, hamnat i bakgrunden då ämneskunskaperna fått ta större plats. En risk Löfgren (2015, s. 23) ser med detta är att Sveriges medborgare utbildas till att bli mer egocentrerade. I Läroplan för förskolan (Lpfö 2018, s. LÄS MER

 3. 3. Visualization in games: How is health and health-changes visualized in games? : An analysis of game graphics in current games

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Jonathan Karlén; Oscar Sandell; [2020]
  Nyckelord :Video game graphics; visuals; recent games; game design; content analysis; Videospel spelgrafik; grafik; nutida spel; speldesign; innehållsanalys;

  Sammanfattning : The following study investigates how recent games (2014 - 2018) visualize health and health changes, with a focus on the player character’s health, the player character taking damage and the graphical user interface (GUI). 50 games were coded via gameplay videos on YouTube and then analysed. LÄS MER

 4. 4. Improvisation på kontrabas : Skillnader i improviserat musicerande efter en tids strukturerad övning

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :Robin Molin; [2020]
  Nyckelord :kontrabas; övning; improvisation; jazz; övningsmetodik;

  Sammanfattning : Syftet med detta arbete är att undersöka vilka skillnader i mitt eget improviserade musicerande på kontrabas som går att urskilja efter en tids strukturerad övning. Ur detta syfte utvecklades naturligt följdfrågan vilken metod som skulle användas. Följaktligen utforskar denna uppsats även min metod för övning. LÄS MER

 5. 5. UI-based, NPC-guided or No Tutorial at All? A Qualitative Study Comparing the Effects of Different Tutorials in the Same Game

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Medieteknik; Södertörns högskola/Medieteknik

  Författare :Alexander Malthed; Mathias Hjelmqvist; [2020]
  Nyckelord :tutorial; complexity; game mechanics; game development; qualitative study; tutorial; komplexitet; spelmekaniker; spelutveckling; kvalitativ studie;

  Sammanfattning : One of the many challenges of game development is creating an effective tutorial. Although tutorials can be designed to instruct in numerous different ways, little is known about how they differ in terms of effectiveness. LÄS MER