Sökning: "spelarövergångar"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet spelarövergångar.

 1. 1. ”Time to let the world know. My next destination is…” : en kvalitativ fallstudie av spelarövergångar inom professionell europeisk klubblagsfotboll som digitalt medieevent

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Johannes Nilsson; Dag Svensson; [2016]
  Nyckelord :medieevent; medialisering; kommodifiering; celebritization; fotboll; sociala medier; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats undersöker hur den europeiska proffsfotbollens spelarövergångar kan förstås som digitala medieevent samt hur samhälleliga metaprocesser tar sig uttryck i medieeventet. Studien är en fallstudie som grundar sig i en kvalitativ innehållsanalys med empiriskt material som utgörs av olika former av medieinnehåll som rör sig kring medieringen av Zlatan Ibrahimovic och Paul Pogbas övergångar till Manchester United sommaren år 2016. LÄS MER

 2. 2. Sälj innan köp! : En studie om hur spelarövergångar påverkar fotbollsklubbars aktiekurs

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet; Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

  Författare :Viktor Norberg; Ackis Grammenidis; [2008]
  Nyckelord :stock stock-reactions Fama football transfers; aktiekurs kursreaktioner Fama fotboll övergångar;

  Sammanfattning : Pengarna rullar allt snabbare inom fotbollen och från Southampton säljs de båda tonåringarna Theo Walcott och Gareth Bale för £5 miljoner styck. Båda de händelserna följdes av ett kursfall för Southamptons aktie vilket skulle kunna tolkas som att marknaden inte tyckte det var goda nyheter. LÄS MER

 3. 3. Övergång eller undergång? : en utvärdering av processen vid spelarövergångar inom svensk elitfotboll

  Kandidat-uppsats, Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

  Författare :Louise Engzell; Åsa Hermanson; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syfte och frågeställningar Syftet med uppsatsen var att utvärdera processen vid spelarövergångar, både regelmässigt och praktiskt, inom svensk elitfotboll. Vår övergripande frågeställning var: Är SvFF: s reglemente för övergångar otydliga, eller brister kunskapen och moralen hos de inblandade vid övergångar där det går fel? För att kunna svara på den frågan ställde vi oss frågorna: Hur ser elitfotbollsklubbarna på processen och reglerna vid spelarövergångar? Hur ser de Allsvenska spelarna på övergångsprocessen? Finns det några regler för vilka påföljder som fås vid ett kontraktsbrott eller ett brott mot SvFF: s reglemente? Metod Vi genomförde tre intervjuer samt två enkätstudier. LÄS MER