Sökning: "spelbolag"

Visar resultat 1 - 5 av 62 uppsatser innehållade ordet spelbolag.

 1. 1. “Vi är King av Casino - och är man ett kungligt spelbolag måste man även ta ett kungligt ansvar” : En fallstudie om spelbolaget LeoVegas sociala ansvar i sitt externa kommunikationsarbete

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Medier och kommunikation

  Författare :Klara von Liewen Wistrand; Frida Halvardsson; [2022]
  Nyckelord :Legitimacy; external communication; LeoVegas; gambling companies; gambling problems; social responsibility; CSR; online games; Legitimitet; extern kommunikation; LeoVegas; spelbolag; spelproblem; socialt ansvar; CSR; onlinespel;

  Sammanfattning : Online gambling related problems is a growing societal problem. Hence, the online gambling companies are meeting increased pressure to take social responsibility for their impact. In this way, a paradox is created between making money from increased gambling and reducing gambling addiction. LÄS MER

 2. 2. Utvecklingen av spelbolags kommunikation av CSR på Twitter

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Kasper Thorslund; Leonard Broström; [2022]
  Nyckelord :CSR; marketing; gambling; spellag 2018:1138 ; Twitter; CSR; marknadsföring; omsorgsplikten; spelbolag; spellag 2018:1138 ; Twitter;

  Sammanfattning : Spelmonopolet slopades när spellag (2018:1138) trädde i kraft 2019. Nu har alla spelbolag möjlighet att ansöka om en licens för att kunna bedriva spel och marknadsföring till de svenska konsumenterna. Med denna spellag så har en mängd nya ansvar och krav tillkommit för spelbolagen. LÄS MER

 3. 3. Hållbarhetsredovisning i spelbranschen : Valet av legitimitetsstrategi och dess inverkan på konsumenterna

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Håkan Andersson; Oskar Norlöv; [2021]
  Nyckelord :CSR; sustainability; sustainability reporting; legitimacy theory; legitimacy strategies; gambling industry; CSR; hållbarhet; hållbarhetsredovisning; legitimitetsteorin; legitimitetsstrategier; spelbranschen;

  Sammanfattning : Spelbranschen är, enligt många, en kontroversiell bransch där företagens vinster motsvarar konsumenternas förluster. Spelandet kan även, till följd av spelberoende, leda till hälsoproblem. För att motverka dessa problem tog den svenska staten fram en ny lag som började gälla vid årsskiftet mellan 2018 och 2019. LÄS MER

 4. 4. Måttfull retorik : En undersökning som jämför retoriken i reklamfilmer skapade av svenska spelbolag

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Simon Hägg; [2021]
  Nyckelord :Retorik; Reklamfilm; spellagen; Covid-19; Marknadsföring; Svenska spel; Leo Vegas. Ethos; Pathos; Logos;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker reklamfilmer producerade av två svenska spelföretag, ett statligt ägt och ett privat. Med grunder i en retorisk analys syftar studien till att undersöka ifall dessa reklamfilmer kan anses vara måttfulla sett till spellagen som stiftades 2018. LÄS MER

 5. 5. Påverkan av spelreklam och internetspelande på konsumenter i en digitaliserad marknad : En deduktiv studie om konsumenters uppfattning av den förändrade spelmarknaden

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Simon Carlhammar; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Marknaden för spel om pengar har förändrats kraftigt de senaste åren som följd avdigitalisering av branschen. Detta har tillfört nya möjligheter för spelbolag att marknadsförasig samt att erbjuda en lättillgänglig och användarvänlig tjänst för konsumenter vilket har letttill ökade bekymmer angående problemspelande där marknadsföringen i synnerhet harhamnat i fokus. LÄS MER